Steven Verhagen namens KNMP in Kassa

By | 11/04/2016

“Het tekort aan geneesmiddelen wordt alleen maar groter. Dit zorgt voor veel stress en onzekerheid bij patiënten. Ik hoop dat nu het moment is ontstaan om echt tot oplossingen te komen.” Dit zegt apotheker Steven Verhagen-Smits tijdens de uitzending van Kassa op zaterdag 9 april 2016 over geneesmiddeltekorten.

“Daar word ik toch wel heel erg moe van”
In de uitzending komen 3 patiënten aan het woord die een geneesmiddel gebruiken met een leveringsprobleem. Het gaat om gebruikers van Thyrax, Tamoxifen, Truvada en Carbamazepine. Tweede Kamerlid voor het CDA Hanke Bruins Slot geeft aan dat zij deze situatie onwenselijk en ernstig vindt. “Het mag niet zo zijn dat de patiënt er de dupe van is dat partijen naar elkaar kijken en onvoldoende actie ondernemen. Daar word ik toch wel heel erg moe van.”

Kwetsbaar systeem door lage prijzen
De tekorten zijn de afgelopen 5 jaar verviervoudigd. De lage geneesmiddelprijzen in Nederland vormen de belangrijkste oorzaak. Steven Verhagen: “Lage prijzen zijn fantastisch, maar we merken dat we door een bodem heen zijn geschoten. Het is voor fabrikanten minder interessant om geneesmiddelen te leveren. Hierdoor ontstaat een kwetsbaar systeem met toenemende tekorten.” Bruins Slot vindt dat zorgverzekeraars bij lage prijzen de plicht hebben om een betere prijs te betalen, zodat patiënten hun middelen krijgen.

Leveringszekerheid en Europese geneesmiddelenlijst
Verhagen wil dat de zorgverzekeraar en fabrikant bij de onderhandeling afspraken maken over leveringszekerheid. “Als dit niet gebeurt, moet daar een forse boete tegenover staan.” Een andere oplossing is het opstellen van een Europese geneesmiddelenlijst, met middelen waar geen tekort van mag ontstaan. Hanke Bruins Slot: “Minister Schippers kan apothekers en artsen vragen om deze lijst. Tijdens het Algemeen Overleg ‘Geneesmiddelenbeleid’ in de Tweede Kamer op 13 april gaat het CDA hierop aandringen bij de minister.”

Bekijk de uitzending van Kassa: Stijging tekorten van geneesmiddelen zorgt voor problemen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *