CBG in actie tijdens Figon Dutch Medicines Days 2015

De Federatie voor Innovatief Geneesmiddelenonderzoek in Nederland (FIGON) organiseert de Dutch Medicines Days van 5 t/m 7 oktober 2015. Op 5 oktober komen de thema’s ‘Adaptive Licensing’ en ‘Regulatory Efficiency’ aan de orde. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van CBG en NVFG (Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde)

Regulatory science is het wetenschapsdomein gericht op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, standaarden en werkwijzen die de beoordeling van geneesmiddelen op de aspecten werkzaamheid, risico’s en kwaliteit optimaal faciliteren. De kennisontwikkeling richt zich zowel op de nieuwe instrumenten zelf als op de toepassing ervan.

Regulatory Sience is een middel om het beoordelingsproces van geneesmiddelen zowel inhoudelijk als procesmatig te optimaliseren en als zodanig een belangrijk thema voor het CBG. Nog belangrijker is de dialoog met verschillende stakeolders.

Christine Gispen-de Wied introduceert ’s ochtends het onderwerp ‘Setting the scene’ over Adaptive Licensing. In het middagprogramma treden de CBG medewerkers Peter van Meer op als onder andere voorzitter bij het thema: Regulatory Efficiency. Onze promovendi Julien Tanniou en Carla Jonker staan stil bij de vraag: Wanneer zijn subgroep analyses nuttig voor het plannen van nieuwe trials en op welke gronden worden registries gevraagd voor het registratie dossier? Ook wordt er een bijdrage geleverd door twee studenten die bij het CBG onderzoek doen. Linda Donkerbroek over oog-hand coordinatie en het breken van tabletten en Nadinja Boumans over de voorspellende waarde van dierstudies voor het bepalen van afhankelijkheid van geneesmiddelen die op het centraal zenuwstelsel werken.

De FIGON Dutch Medicines Days vinden dit jaar voor de 17e keer plaats. Tijdens deze dagen wordt de focus gelegd op alles wat er speelt op het gebied van geneesmiddelenonderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en farmaceutische geneesmiddelen. Jaarlijks trekt deze conferentie zo’n 850 bezoekers afkomstig uit de farmaceutische industrie en het academische veld. Tijdens deze conferentie worden alle relevante ontwikkelingen in het vakgebied gedeeld en bediscussieerd.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *