Category Archives: Praktijkvoering

Beroepsverenigingen eerstelijn vinden wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst

Beroepsverenigingen KNMP, KNGF, KNOV en LHV vinden het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst. In hun gezamenlijke reactie pleiten de beroepsverenigingen onder meer om de vrije artsen-zorgverlenerskeuze niet te beperken. De beroepsverenigingen van apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen en huisartsen spreken in de schriftelijke reactie hun zorgen uit over het beperken van de vrije artsen-zorgverlenerskeuze. De beroepsverenigingen stellen dat beperking… Read More »

VWS stelt wederom subsidie beschikbaar voor opleidingsprojecten

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt net als vorig jaar een SectorplanPlus subsidie beschikbaar voor een extra impuls aan opleidingsprojecten voor komend studiejaar. Dit heeft betrekking op projecten die zich richten op nieuwe instroom, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing, opleidingen tot praktijk-/werkbegeleiders en het behoud van medewerkers in de sector zorg en… Read More »

IGJ Circulaire doorleveren met 1 jaar verlengd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Circulaire “Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers” met een 1 jaar verlengd. Het beleid blijft daarbij ongewijzigd. De herziene Circulaire gaat in op 22 augustus 2023 en is van kracht tot en met 21 augustus 2024.  Doorleveren IGJ heeft de regels voor het collegiaal doorleveren van… Read More »

Eerstlijnscoalitie houdt minister aan toezegging pauzeknop

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli jl. heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rondom de jaarverantwoordingsplicht, door het indrukken van de pauzeknop. De Eerstelijnscoalitie (ELC) juicht dit van harte toe en heeft de minister verzocht deze toezegging gestand te doen. Pauzeknop gestand doen De ELC heeft in een brief aan minister Helder twee onderwerpen uit het… Read More »

Uitslag kwaliteitsindicatoren beschikbaar voor apotheken

Voor alle apotheken die de kwaliteitsindicatoren over 2022 hebben ingevuld, is een afzonderlijk benchmarkverslag met de uitslag beschikbaar. Benchmarkrapport Desan, IT-partner van de KNMP, stuurde alle deelnemende apotheken op maandag 10 juli een bericht over het benchmarkrapport. Het rapport is verstuurd naar het e-mailadres waarop zij ook de uitnodiging voor de enquête ontvingen.  Downloaden Apotheken kunnen daarnaast, na… Read More »

Pauzeknop ingedrukt voor jaarverantwoordingsplicht Wtza

De verplichte jaarverantwoording voor eerstelijns zorgaanbieders wordt met twee jaar uitgesteld. Dat meldde minister Helder (Langdurige zorg) tijdens het Eerstelijnszorgdebat in de Tweede Kamer op 5 juli. De bewindspersoon gaf aan de rust in het proces te willen terugbrengen door het indrukken van een ‘pauzeknop’. Voor de aanlevering over boekjaar 2022 zoekt minister Helder een ‘pragmatische’ oplossing. Uitstel… Read More »

VWS verwacht na de zomer afspraken met zorgverzekeraars over preferentiebeleid

Het ministerie van VWS verwacht na de zomer tot afspraken te komen met zorgverzekeraars voor de ‘verbetering van het preferentiebeleid’. Dat schrijft minister Kuipers (VWS) in een Kamerbrief over de geneesmiddelentekorten. “Mocht blijken dat het partijen – tegen de verwachting in – niet lukt om tot een stevig en gedragen plan te komen, dan beraad ik mij over… Read More »

KNMP biedt inzicht in zorginkoopbeleid farmaceutische zorg 2024

De KNMP biedt inzicht in het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars voor de farmaceutische zorg in 2024. De analyse gaat onder meer in op de vergoeding van geneesmiddelen, contractvormen en het kwaliteitsbeleid, en biedt achtergrondinformatie voor leden van de KNMP.  Startpunt onderhandelingen De inkoopbeleidsstukken dienen als startpunt van de onderhandelingen voor de contracten over 2024. Met het inzicht in het… Read More »

Kamerleden geven gehoor aan bezwaren tegen jaarverantwoordingsplicht

De Eerstelijnscoalitie is blij met het initiatief van de Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) om de jaarverantwoordingsplicht voor eerstelijnszorgaanbieders anders in te willen gaan richten. Dit is een plicht die in de huidige vorm oorsprong vindt in een eerder ingediend amendement van GroenLinks. Beide Kamerleden zien dat de jaarverantwoordingsplicht in de praktijk niet… Read More »