Category Archives: Praktijkvoering

Gratis meldkaarten Lareb beschikbaar

Bijwerkingencentrum Lareb stelt nieuwe gratis meldkaarten en -posters beschikbaar. Apothekers kunnen deze materialen gebruiken om patiënten te attenderen eventuele bijwerkingen te melden bij Lareb, het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins.   Kosteloos aanvragen Apothekers kunnen de materialen kosteloos aanvragen via info@lareb.nl onder vermelding van adresgegevens. De meldkaarten worden verstuurd met een bijpassende baliedisplay en een A3 poster… Read More »

Herregistratieplicht voor apothekers in BIG-register hervat

De herregistratieverplichting voor alle BIG-beroepsbeoefenaren wordt hervat. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (VWS) aan de Tweede Kamer in een stand van zakenbrief over het coronavirus. BIG-geregistreerde zorgverleners voor wie uitstel van toepassing is, waaronder apothekers, dienen zich uiterlijk vóór 1 januari 2023 te herregistreren. De herregistratieverplichting werd in maart 2020 uitgesteld in verband met de coronapandemie. Apothekers Apothekers… Read More »

KNMP zoekt apotheker

De KNMP is per juli 2022 op zoek naar een enthousiast en gedreven lid voor het KNMP-bestuur, tevens voorzitter van de Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). Het gaat om een verbindende apotheker geneesmiddel & maatschappij met bestuurlijke ervaring. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 12 april 2022 reageren. KNMP De KNMP is de… Read More »

Website KNMP.nl is vernieuwd

De website van de KNMP is volledig vernieuwd. De vormgeving is aangepast, er is een nieuwe indeling gemaakt, de zoekmachine is verbeterd en KNMP-leden kunnen in ‘Mijn KNMP’ hun gegevens inzien en aanpassen. Een groot aantal apothekers heeft meegedacht en feedback gegeven. Met deze input is de website overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden. De belangrijkste veranderingen: Het rustige nieuwe… Read More »

Correctie salaristabellen cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022

De salaristabellen in de cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022 zijn gecorrigeerd. Enkele bedragen waren foutief berekend, dit is nu aangepast. De cao is inhoudelijk verder ongewijzigd. Bekijk de nieuwe cao Apothekers in Dienstverband inclusief de gecorrigeerde salaristabellen. Wat zijn de gevolgen? Werkgevers die de salarisverhogingen met de komst van de nieuwe cao reeds hebben berekend en doorgevoerd met… Read More »

Ministerie VWS werkt aan subsidieregeling voor zorgverleners met post COVID klachten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een subsidieregeling voor zorgwerkgevers om medewerkers die twee jaar na hun COVID-19-besmetting nog steeds klachten hebben langer in dienst te houden. Dat schrijft minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. De regeling zal een gedeeltelijke dekking bieden voor kosten die zijn gemoeid… Read More »

Lancering website over financiële relatie met leverancier genees- en hulpmiddelen

De onlangs gelanceerde website hoeblijfikonafhankelijk.nl helpt zorgprofessionals vast te stellen of hun financiële relatie met genees- en medische hulpmiddelenleveranciers aan de normen voldoet. Ook beschikt de website over een beslishulp ter voorkoming van belangenverstrengeling. De website is een initiatief van Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en Stichting CGR. Belangenverstrengeling in de zorg De samenwerking tussen zorgprofessionals en leveranciers van… Read More »

Regel UBO-registratie voor 27 maart

Apotheken dienen uiterlijk 27 maart 2022 hun Ultimate Beneficial Owners (UBO), de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, te registreren in het UBO-register gehouden door het handelsregister. Ultimate Beneficial Owners Van een UBO is sprake als een persoon meer dan 25% aandelen, eigendomsrecht of stemrecht heeft. In het geval van bijvoorbeeld dienstapotheken is niet snel sprake van een belang… Read More »