Category Archives: Praktijkvoering

Hygiëne bij huisartsen meestal op orde, maar kan nog beter

Huisartsen zorgen meestal goed voor de hygiëne in hun praktijk. Zo voorkomen ze het verspreiden van bacteriën en virussen. Maar het kan nog beter. Vooral het steriliseren van gebruikte instrumenten verdient meer aandacht. Tips Dat zag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdens een kleine steekproef van tien bezoeken aan huisartsenpraktijken. De inspectie geeft een paar tips: Publicatie

Uitvraag kwaliteitsindicatoren start op 2 april

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 2 april en 21 mei 2024 de kwaliteitsindicatoren over 2023 invullen. De uitvraag vindt jaarlijks plaats en richt zich nadrukkelijk op drie KNMP-richtlijnen uit de Professionele Standaard. De indicatoren voor openbare apotheken zijn ontwikkeld door de KNMP-werkgroepen ‘Diabetes’, ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’ en ‘Astma’. Voor dienst- en instellingsapotheken en… Read More »

Minister Dijkstra: eerste afspraken aanpassing preferentiebeleid bij geneesmiddelentekorten

De eerste afspraken zijn gemaakt over het aanpassen van het preferentiebeleid om de nadelige effecten en risico’s op geneesmiddelentekorten te verkleinen. Zorgverzekeraars en leveranciers hebben afgesproken om de mogelijkheid te bieden om prijzen aan te passen bij overmachtssituaties, de inkoop te spreiden met een contractduur van maximaal twee jaar en het boetebeleid aan te passen. Dat schrijft demissionair… Read More »

54e editie Informatorium Medicamentorum beschikbaar

De 54e editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees hebben het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie per post ontvangen. Bestellen is mogelijk via onderstaande link. Informatorium Medicamentorum De hernieuwde geelgekleurde uitgave bevat 77 extra pagina’s aan informatie ten opzichte van de vorige editie. Zo zijn er veertig nieuwe geneesmiddelteksten toegevoegd en is veel informatie geactualiseerd. Een opvallende… Read More »

Nieuw cohort opleiding tot kaderapotheker start op 25 juni 2024

Het eerstvolgende cohort voor de tweejarige opleiding tot kaderapotheker start op 25 juni 2024. Kaderapothekers vervullen een leidende rol in de regionale eerstelijnszorg vanuit een inhoudelijk aandachtsgebied. Openbaar apothekers die zich vanuit een specifiek aandachtsgebied willen profileren, kunnen zich nu inschrijven. Opleiding tot kaderapotheker Tijdens de opleiding verdiepen openbaar apothekers hun kennis, zetten ze een multidisciplinair project op… Read More »

CIBG: Aanpassing grensbedragen maatschappelijke jaarverantwoording

Op voorstel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS, zijn de grensbedragen voor de maatschappelijke verantwoording aangepast. Deze indeling wordt verhoogd met 25%, waardoor sommige zorgaanbieders in een kleinere categorie zullen vallen. Het voorstel is dat zorgaanbieders de verhoogde grensbedragen ook mogen toepassen over het boekjaar 2023.  Verhoging grensbedragen Demissionair minister voor Volksgezondheid, Welzijn en… Read More »

IGJ legt maatregelen op voor onvoldoende nakomen van regels voor gunstbetoon

Het geven van een training of het testen van een nieuw medisch hulpmiddel; leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals werken vaak samen. Hiervoor gelden wettelijke regels en een eigen gedragscode. Afspraken over samenwerking moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Tijdens inspectiebezoeken constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat zowel leveranciers van medische hulpmiddelen als zorgprofessionals zich niet altijd houden aan… Read More »

PRISMA-symposium 2024 open voor abstracts en inzendingen prijzen

Apothekers kunnen tot 15 april 2024 hun abstract indienen voor het PRISMA-symposium 2024. Abstracts die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een presentatie op het PRISMA-symposium 2024. Abstracts indienen Nederlands- of Engelstalige abstracts kunnen worden ingediend via onderstaande webformulieren. Het PRISMA-bestuur beoordeelt alle ontvangen abstracts. PRISMA-symposium: save the date Het PRISMA-symposium op dinsdag 28 mei 2024… Read More »

Minister Kuipers onderzoekt huidige bekostiging extramurale farmaceutische zorg

Minister Kuipers (VWS) onderzoekt of de huidige bekostiging van de extramurale farmaceutische zorg voldoende bijdraagt aan kwaliteit van zorg, zoals het passend voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen. “Dat kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding bij minderen of stoppen, of juist over therapietrouw; alles om de uitkomsten voor patiënten te verbeteren. Er liggen mogelijkheden in ons huidige… Read More »