Category Archives: Bijwerkingen

Ook gezondheidsproducten onder de Warenwet hebben risico’s

Niet alleen geneesmiddelen en vaccins kunnen bijwerkingen geven. Ook producten die onder de Warenwet vallen, hebben risico’s. Het is erg belangrijk ook deze bijwerkingen bij Bijwerkingencentrum Lareb te melden. Warenwetmiddelen Naast meldingen over mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins, ontvangt Bijwerkingencentrum Lareb ook meldingen over Warenwetmiddelen. Warenwetmiddelen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen, zoals vitaminen, kruidenpreparaten, en andere gezondheidsproducten. Warenwetmiddelen zijn… Read More »

Bijwerkingen van neussprays met corticosteroïden

De meest gemelde bijwerkingen bij neussprays met corticosteroïden zijn bekende bijwerkingen die ook in de bijsluiters staan. Bijwerkingen neussprays Dit blijkt uit onderzoek naar welke bijwerkingen er zijn gemeld bij gebruik van neussprays met corticosteroïden bij Lareb. Het onderzoek geeft een overzicht van lokale en systemische bijwerkingen (klachten in het hele lichaam). In totaal werden 2263 bijwerkingen geanalyseerd… Read More »

Verhoogd risico op overlijden IC-patiënt tot 65 bij gebruik dexmedetomidine

Ernstig zieke, volwassen patiënten tot 65 jaar op de Intensive Care (IC) lopen een verhoogd risico om te overlijden bij behandeling met dexmedetomidine. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om de risico’s en voordelen van een behandeling met dexmedetomidine goed tegen elkaar af te wegen. De productinformatie wordt aangepast. Dexmedetomidine Dexmedetomidine wordt gebruikt om patiënten kalm of slaperig te maken… Read More »

Aderontsteking bij Hypnomidate

Hypnomidate injectievloeistof kan pijn en aderonsteking (tromboflebitis) veroorzaken. Etomidaat De werkzame stof van Hypnomidate is etomidaat. Dit is een pijnstillend en spierverslappend geneesmiddel. Anesthesisten en psychiaters gebruiken etomidaat bijvoorbeeld voorafgaand aan een algemene verdoving of als slaapmiddel bij elektroconvulsietherapie (ECT). Twee geneesmiddelen In Nederland zijn er twee geneesmiddelen met etomidaat: Etomidaat-Lipuro en Hyponomidate. De Hypnomidate oplossing bevat propyleenglycol… Read More »

Doofheid bij nivolumab

Doofheid is een mogelijke bijwerking van nivolumab. Bijwerkingencentrum Lareb ontving één melding van doofheid in beide oren. Wereldwijd zijn er een aantal vergelijkbare meldingen. Doofheid In de melding aan Lareb begon doofheid binnen een maand na start met nivolumab, vlak na het tweede infuus. Na behandeling en stoppen met nivolumab kwam het gehoor grotendeels terug. Er waren geen… Read More »

Veranderde haarstructuur bij erlotinib

Bij gebruik van erlotinib kan mogelijk de structuur van het hoofdhaar veranderen. Bijwerkingencentrum Lareb ontving hier één melding van. In deze melding werd het steile haar van de melder binnen 12 maanden na start met het medicijn krullend. In andere landen zijn vergelijkbare meldingen gedaan. Erlotinib Erlotinib is een geneesmiddel voor de behandeling van longkanker en alvleesklierkanker. Het… Read More »

Meer onderzoek menstruatiestoornissen na coronavaccinatie

Menstruatiestoornissen en postmenopauzale bloedingen zijn mogelijke bijwerkingen van de coronavaccins. Bijwerkingencentrum Lareb heeft opnieuw gekeken naar de meldingen hierover. Dit heeft nog niet tot een duidelijke conclusie geleid. Lareb gaat daarom een nieuw onderzoek doen waarin het aantal vrouwen dat naar de huisarts is gegaan met deze klachten voor en na coronavaccinatie wordt vergeleken. Menstruatiestoornissen Tot eind maart… Read More »

Update meldingen tromboses en embolieën na coronavaccinaties

Dit overzicht gaat over 2080 meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb tot december 2021 heeft ontvangen over trombose. Op dat moment waren er zo’n 24 miljoen coronavaccins gegeven. Op basis van de analyse van de meldingen kan nog geen conclusie worden getrokken over een relatie met de vaccins. In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een vervolgonderzoek gestart… Read More »

Verslaving bij gebruik psychofarmaca

Geneesmiddelverslaving is vooral bekend bij gebruik van opioïden en benzodiazepinen. Ook andere geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen (psychofarmaca) kunnen leiden tot verslaving. Psychofarmaca Bijwerkingencentrum Lareb ontving 112 meldingen van geneesmiddelenafhankelijkheid en -misbruik van psychofarmaca. Bij gebruik van benzodiazepinen, zoals oxazepam en alprazolam, is geneesmiddelafhankelijkheid het vaakst gemeld. Bij methylfenidaat werd… Read More »

Anafylaxie bij allergie voor chloorhexidine

Bijwerkingencentrum Lareb ontving een melding van een anafylactische reactie bij Instillagel. Ondanks dat de patiënt bekend was met een allergie voor chloohexidine, werd dit geneesmiddel toch gebruikt. Dit laat zien dat zorgverleners niet altijd bedacht zijn op een mogelijke allergie bij chloorhexidine. Anafylactische shock Het ging om een oudere patiënt waarbij een urinekatheter werd ingebracht met behulp van… Read More »