Verminderde nierfunctie en geneesmiddelen

Een verminderde nierfunctie kan van invloed zijn op de plasmaconcentratie van geneesmiddelen, met als gevolg toxiciteit of verminderde effectiviteit met potentieel ernstige gevolgen. Het is daarom van belang om rekening te houden met de nierfunctie bij het vaststellen van de dosering van (voornamelijk renaal geklaarde) geneesmiddelen. Soms is het beter een geneesmiddel helemaal te vermijden.

De achtergronden van adviezen over geneesmiddelen en nierfunctiestoornissen, opgesteld door expertpanels, worden in dit artikel nader toegelicht.

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    Bij patiënten met een verminderde nierfunctie is bij gebruik van overwegend renaal geklaarde geneesmiddelen het risico op bijwerkingen en potentieel ernstige toxiciteit verhoogd.

•    Afhankelijk van de farmacokinetiek en toxiciteit van het overwegend renaal geklaarde geneesmiddel en de mate van nierfunctievermindering kan dosisverlaging, verlenging van het doseringsinterval of zelfs vermijden van het geneesmiddel of vervanging door een alternatief geneesmiddel nodig zijn.

•    Sommige geneesmiddelen zijn nefrotoxisch en kunnen dus nierschade veroorzaken. Het risico op acute nierschade is veel groter bij patiënten met verminderde nierfunctie.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *