Metamizol bij postoperatieve pijnbestrijding

Na een operatie hebben veel patiënten pijn die op een effectieve en veilige manier bestreden moet worden. De nu toegepaste postoperatieve analgetica paracetamol, NSAID’s en opioïden hebben alle zo hun voor- en nadelen. Het 100 jaar oude analgeticum metamizol, behorend tot de NSAID’s, is in 2013 opgenomen in de richtlijn ‘Postoperatieve pijn’ als mogelijk alternatief voor de andere NSAID’s. Metamizol is echter ook berucht vanwege de bijwerking agranulocytose.

  • Is postoperatieve pijnstilling met metamizol effectief en veilig?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    De effectiviteit van metamizol is aangetoond in een Cochrane meta-analyse met enkele kleine onderzoeken van matige methodologische kwaliteit en lijkt vergelijkbaar met andere NSAID’s.

•    De kans op de bij metamizol beruchte bijwerking agranulocytose lijkt met 1 per 1 miljoen gebruikers per jaar zeer klein, maar artsen zouden patiënten moeten informeren over beginsymptomen zoals koorts en keelpijn.

•    Metamizol kan evenals andere NSAID’s gastro-intestinale bloedingen geven, maar het risico hierop lijkt kleiner bij metamizol.

•    Geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel (DILI) is een steeds vaker gerapporteerde, potentieel gevaarlijke, zeldzame bijwerking van metamizol.

•    Postoperatieve pijnstilling met het tweedelijnsmiddel metamizol lijkt effectief en veilig als andere NSAID’s gecontra-indiceerd zijn en de patiënt wordt gewaarschuwd voor beginsymptomen van agranulocytose en DILI.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *