Acetazolamide bij acuut hartfalen

Het oude diureticum acetazolamide blijkt in gerandomiseerd onderzoek effectiever dan de standaardbehandeling voor het stabiliseren van patiënten met acuut hartfalen.

Wegen de voordelen van dit goedkope middel op tegen de serieuze bijwerkingen?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    Bij een ziekenhuisopname vanwege decompensatie door acuut hartfalen geeft kortdurende toevoeging van acetazolamide aan een standaardbehandeling met lisdiuretica een betere prognose op succesvolle ontwatering dan behandeling met lisdiuretica alleen.

•    Vanwege de mogelijke bijwerkingen en risico’s bij met name langdurig gebruik blijft de toepassing van acetazolamide vooralsnog beperkt tot patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

•    Vervolgonderzoek moet uitwijzen of acetazolamide in de eerste lijn van meerwaarde kan zijn om ziekenhuisopnames te voorkomen.

Lees het volledige artikel

https://www.ge-bu.nl/artikel/acetazolamide-bij-acuut-hartfalen

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *