Bewaartermijn logging vastgesteld op minimaal vijf jaar

By | 17/07/2019

De bewaartermijn voor logging, het bijhouden van gegevens in tekstbestanden, is vastgesteld op minimaal vijf jaar. Dat besluit van minister Bruins (VWS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Indien nodig kan de logging langer bewaard worden. De maximale bewaartermijn is gelijk aan de bewaartermijn van het medisch dossier (twintig jaar). De start van de bewaartermijn gaat in op het moment van schrijven van de logregel.

Elektronische gegevensverwerking

Op 1 januari 2018 is het ‘Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders’ in werking getreden. Daarin is opgenomen dat de logging van een zorginformatiesysteem en van een elektronisch uitwisselingssysteem aan de eisen van de norm NEN 7513 moeten voldoen. Zorgaanbieders zijn daar verantwoordelijk voor.

Patiëntendossier

In het patiëntendossier wordt bijvoorbeeld gelogd welke medewerker op welk moment in welk patiëntendossier een actie heeft uitgevoerd. De logging moet volgens de NEN 7513 kunnen voorzien in informatie waardoor achteraf kan worden vastgesteld welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden op een patiëntendossier of op een elektronisch uitwisselingssysteem.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *