ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor ondersteuning regionale samenwerkingsverbanden

By | 16/08/2023

ZonMw stelt een tweetal subsidies beschikbaar voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. De subsidies zijn onderdeel van het nieuwe ZonMw-programma Ondersteuning regionale samenwerking, dat als doel heeft het ondersteunen bij de transformatie richting een nieuw gezondheidssysteem met een focus op gezondheidsbevordering en passende zorg in de regio.

Voor apothekers

De subsidies zijn interessant voor apothekers die deel uitmaken van een regionaal samenwerkingsverband of die samen met anderen zo’n samenwerkingsverband willen opzetten. De subsidies kunnen ook aanleiding zijn om als apothekers aan te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden, nu die meer mogelijkheden krijgen om activiteiten te ontplooien.

Voorbereidingssubsidie

De subsidie ‘Voorbereidingssubsidie voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden’ is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die kennis willen opdoen ter voorbereiding op de zorgtransformatie. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot 4 september 2023 14:00 uur een aanvraag indienen voor maximaal € 15.000, waarbij voor deze oproep geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Leren transformeren

De subsidie ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’ is bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden die al meerdere jaren actief zijn en tijd en ruimte willen organiseren voor het leren transformeren richting gezondheidsbevordering en passende zorg. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen tot 4 december 2023 14:00 uur een aanvraag indienen voor een project van maximaal € 400.000 en een looptijd van maximaal 36 maanden.

Vragenuurtjes

Vanuit ZonMw worden er in oktober en november meerdere online vragenuren en een webinar georganiseerd over de subsidie ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’. Aanmelden voor deze sessies kan via de website van ZonMw.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *