Weer poliovirus gevonden in riool Science Park Bilthoven

Eind april is op het Utrecht Science Park in Bilthoven opnieuw poliovirus in het riool gevonden. Het gaat om een stam van het virus die gebruikt wordt voor de productie van het orale poliovaccin. Omdat het gaat om een verzwakte stam en de rioolzuivering het virus uitschakelt, is er geen risico voor de volksgezondheid geweest.

Onderzoek

De vondst is gedaan in een monster dat op 28 april is genomen uit het rioleringssysteem van het terrein. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek om te achterhalen waar het virus vandaan komt. De IGJ is in Nederland aangewezen als de autoriteit (National Authority for Containment, NAC) om toe te zien op het werken met het poliovirus.

Utrecht Science Park

Op het Utrecht Science Park in Bilthoven zitten vier organisaties die met het poliovirus werken. Hoewel niet alle organisaties lozen op de put waar het virus is aangetroffen, richt het IGJ-onderzoek zich in eerste instantie wel op alle vier de organisaties.

Drie manieren

Er zijn drie manieren waarop een actief virus onbedoeld in het riool terecht kan komen: rechtstreeks via een afvoer, via een besmette medewerker (via de wc) of via een bezoeker die recent is gevaccineerd.

Sinds de vondst van infectieus poliovirus in het riool op hetzelfde terrein in juli 2020 wordt vaker rioolonderzoek gedaan. Er worden nu om de drie weken monsters genomen.

Rioolzuivering schakelt poliovirus uit

Nederland heeft gesloten rioleringsstelsels waarbij de rioolzuivering het poliovirus uitschakelt. Dit systeem voldoet aan richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit betekent dat als het poliovirus wordt ontdekt in de riolering, dit geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Vorige vondst

In februari van dit jaar werd ook al poliovirus in hetzelfde riool gevonden. Uit alle onderzoeken die de instellingen zelf hebben gedaan was hun conclusie dat zij niet de bron waren van het aangetroffen poliovirus. Het IGJ-onderzoek is nog niet afgesloten.

Meer informatie over polio staat op de RIVM-website: 

Author: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *