Minister Van Ark informeert Tweede Kamer over verplichting digitaal receptenverkeer

By | 11/05/2021

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het verplicht stellen van digitaal receptenverkeer. Dat doet de bewindsvrouw in een Kamerbrief over het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Naar verwachting zal de minister gelijk met, of kort na de inwerkingtreding van de wet een datum opleggen waarop apotheken recepten verplicht elektronisch moeten kunnen ontvangen. Over het wetsvoorstel wordt nog gedebatteerd. Wanneer de wet daadwerkelijk in werking treedt, is nog niet bekend.

Digitale recepten

Op dit moment ontvangen apotheken al van veel voorschrijvers digitale recepten. Ook verzenden zij vaak al toedienlijsten naar elektronische registratiesystemen van instellingen. De Wegiz zal op termijn dit type uitwisseling wettelijk verplicht stellen voor alle voorschrijvers, verstrekkers en toedieners.

Algemene Maatregel van Bestuur

De exacte inhoud en wijze van uitwisseling van een specifieke gegevensset wordt uitgewerkt in een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). Bij de invoering van een AMvB voor digitaal receptenverkeer overweegt de minister een tijdelijke tussenstap (een zogeheten spoor 1) naar volledige interoperabiliteit (spoor 2). Bij deze tussenstap wordt enkel verplicht dat de uitwisseling elektronisch moet plaatsvinden, nog zonder standaardisering af te dwingen.

Volledige interoperabiliteit

Van volledige interoperabiliteit is pas sprake als alle sectoren gegevens gestandaardiseerd tussen informatiesystemen kunnen uitwisselen. Dat was voor gegevensuitwisseling bij digitaal receptenverkeer nog een brug te ver.

“Daarbij speelt mee dat de herziening van NEN-norm 7503, die nodig is voor volledige interoperabiliteit, langer duurt”, aldus de demissionair minister.

De openbare commentaarronde voor deze norm, die de basis vormt voor systemen die medicatievoorschriften sturen en afhandelen, is open tot 1 juli. Een werkgroep heeft deze norm onlangs geëvalueerd.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel, en de zogeheten memorie van toelichting, is begin mei ingediend in de Tweede Kamer. De Kamercommissie VWS krijgt de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over de Wegiz. Later volgt een plenair debat over het wetsvoorstel en wordt het in stemming gebracht. Hierop volgt nog een behandeling in de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is dus nog niet bekend.

Kamerbrief

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *