Wat betekent solidariteit in de zorg?

By | 13/08/2019

Burgers zijn het erover eens dat solidariteit in de zorg behouden moet worden. Maar hoe dit precies moet? Daarover zijn de meningen verdeeld. Een eerste stap is het in kaart brengen van de meningen van burgers over ‘solidariteit in de zorg’ en met name ook hóe deze meningen tot stand komen. Dit was het doel van het Burgerplatform Solidariteit, dat het Nivel organiseerde.

Uit het platform kwam naar voren dat kennis over de werking van het zorgstelsel in Nederland van invloed kan zijn op solidariteit in de zorg: een toename van kennis kan leiden tot meer solidariteit.

De burgers die deelnamen aan het Burgerplatform bleken verschillend te denken over de betekenis van ‘solidariteit in de Nederlandse zorg’. Wel associeerden de meesten het met termen als ‘samen’, ‘gelijke kansen’, ‘collectief’ en ‘noodzakelijk’. Interessant is dat hun beeld aan het eind van de dag positief was veranderd, dus nadat hun kennis hierover tijdens het Platform was vergroot.

Nivel-peilingen geven een algemeen beeld van de meningen over solidariteit in de zorg

Het Nivel peilt sinds 2013 tweejaarlijks de mening van mensen in Nederland over dit onderwerp, door middel van een vragenlijst. De volgende peiling staat gepland voor eind 2019. De peilingen geven een goed algemeen beeld over solidariteit, maar bieden minder inzicht in hoe mensen solidariteit daadwerkelijk interpreteren en hoe hun mening over solidariteit in de zorg tot stand komt. Om hier meer over te weten te komen heeft het Nivel het Burgerplatform Solidariteit georganiseerd.

Burgerplatform Solidariteit voor meer en specifieker inzicht

In een eerste opdracht gaven de deelnemers aan wat hun eerste gedachten waren bij het begrip ‘solidariteit in zorg’. Vervolgens kregen zij een presentatie over de werking van solidariteit in de zorg. Hierna volgden enkele opdrachten met interactieve werkvormen, waarbij deelnemers meediscussieerden over dit onderwerp. Toen hen vervolgens op het eind van de dag nogmaals werd gevraagd naar hun beeld over solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel, bleek dit positief te zijn veranderd. Dit was een van de bevindingen die zijn opgenomen in het verslag over het Burgerplatform Solidariteit.

Onderzoek met het Burgerplatform van het Nivel

Een Burgerplatform is een bijeenkomst van het Nivel waaraan verschillende burgers deelnemen, die meediscussiëren over complexe vraagstukken in de zorg. Uitgangspunt is dat niet iedereen het met elkaar eens hoeft te zijn; juist het verschil in meningen en behoeftes wordt belicht. Aan het Burgerplatform Solidariteit deden 19 burgers uit Nederland mee. Zij verschilden in leeftijd, geslacht en opleiding en zijn geworven via het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Gegevensverzameling

Contactpersoon

  • Judith de Jong, Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
    Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht
    E-mail: j.dejong@nivel.nl
Author: NIVEL

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *