530 patiëntvriendelijke termen voor een begrijpelijke bijsluiter

Medicijnautoriteit CBG lanceert de ‘Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter’. Een begrijpelijke bijsluiter is belangrijk om het goede gebruik van medicijnen te stimuleren. In de Toolkit staan adviezen over het opstellen van een begrijpelijke bijsluiter. Er is een uitgebreide lijst met patiëntvriendelijke vertalingen van medische termen en een lijst met voorbeeldzinnen. Beiden zijn uitgebreid getest. Het zijn hulpmiddelen voor iedereen die goede informatie wil geven over medicijnen en medicijngebruik.

Begrijpelijkheid patiëntenbijsluiter

Het CBG wil de begrijpelijkheid van de patiëntenbijsluiter en medicijninformatie voor patiënten verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat patiënten de bijsluiter graag gebruiken, maar dat deze medicijninformatie soms lastig te begrijpen is. Om het taalgebruik te verbeteren heeft het CBG de Toolkit ontwikkeld. Hierbij wordt samengewerkt met specialisten op gebied van taalvaardigheden zoals Pharos, Stichting ABC Taalambassadeurs en Stichting Lezen & Schrijven. Ook veel andere organisaties in het zorg- en medicijnveld zijn betrokken.

Honderden woorden getest

De lijst met patiëntvriendelijke termen bestaat uit zo’n 530 woorden. “Deze termen zijn woord-voor-woord door minimaal 5 mensen getest en aangepast. We werken daarbij samen met Stichting ABC Taalambassadeurs en Stichting Lezen & Schrijven,” vertelt projectleider Gudule Boland van expertisecentrum Pharos. “Mensen worstelen met een woord als ‘gastritis’ of ‘sublinguaal’. En een duidelijke bijsluiter met eenvoudig taalgebruik is niet alleen voor laaggeletterden beter, dit is goed voor iedereen die medicijnen gebruikt. Als je niet snapt wat in een bijsluiter staat, kunnen dingen fout gaan.”

Leidraad

De Toolkit en de lijst met patiëntvriendelijke termen zijn een leidraad voor farmaceutische bedrijven. Het CBG stimuleert bedrijven om dit te gebruiken. “Het CBG let bij de beoordeling van de bijsluiters op begrijpelijkheid en kijkt ook of moeilijke woorden op dezelfde manier worden uitgelegd. Hier kan de lijst met patiëntvriendelijke termen bij helpen. We hopen dat nieuwe bijsluiters voortaan meteen in duidelijke taal geschreven worden,” zegt CBG-projectleider Inge Zomerdijk.

Voor iedereen

De lijst met patiëntvriendelijke termen en de voorbeeldzinnen zijn er voor iedereen die goede informatie wil geven over medicijnen en medicijngebruik. Partijen die met het CBG samenwerken in onder meer het Netwerk Patiënteninformatie en stichting Kijksluiter hebben het CBG al aangegeven dat ze de lijst gaan gebruiken.

Op Europees niveau wordt ook gewerkt aan verbetering van de bijsluiters. Dit wordt gedaan door een werkgroep van Europese nationale geneesmiddelenautoriteiten, zoals het CBG en het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Meer informatie

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *