Uitvraag kwaliteitsindicatoren over 2023 van start

By | 09/04/2024

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2023 is van start en loopt tot en met 21 mei 2024. Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, hebben hiervoor op dinsdag 2 april een uitnodiging en link voor de enquête ontvangen van ICT-partner Desan.

Apothekers die nog geen link van Desan hebben ontvangen en de landelijke uitvraag willen invullen, kunnen zich aanmelden via kwaliteitsmonitor@desan.nl.

Indicatorensets

Er zijn aparte indicatorensets beschikbaar voor dienst- en instellingsapotheken en openbare apotheken of apothekers in het ziekenhuis met deze zorgfuncties. Openbaar apothekers met meerdere zorgfuncties vullen dus de set voor openbare apotheken, de set voor dienstapotheken en de set voor instellingsapotheken in. Apothekers in het ziekenhuis, die ook aan instellingen leveren, vullen niet alleen de indicatoren van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) in, maar ook de door de KNMP opgestelde indicatorensets voor instellingsapotheken. Poliklinische apotheken hebben de keuze om de set ‘Openbare Farmacie’ in te vullen. Hiervoor dienen zij zich aan te melden via kwaliteitsmonitor@desan.nl

De indicatorensets over 2023 richten zich op het meten van de implementatie van richtlijnaanbevelingen. De scores zijn niet bedoeld voor het delen met externe partijen via een Openbaar Data Bestand (ODB). In de enquête kunnen apothekers ervoor kiezen om de gegevens die herleidbaar zijn tot hun apotheek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te delen. 

Deelnemende apothekers ontvangen begin juli een individueel benchmarkrapport waarmee zij de kwaliteit van hun zorg kunnen vergelijken met het landelijke beeld.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *