SiRM-rapport ondersteunt apothekers en zorgverzekeraars in contracteerproces

By | 18/10/2023

Het SiRM-rapport ‘Een markt in beweging, ontwikkelingen openbaar apotheken 2013-2023’ ondersteunt apothekers en zorgverzekeraars in het contracteerproces. De KNMP heeft SiRM gevraagd om op basis van openbare data onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de marktomstandigheden voor openbaar apotheken, waarmee invulling wordt gegeven aan de Handvatten Contractering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het onderzoeksrapport kan de onderhandelingen tussen apotheken en zorgverzekeraars helpen met cijfers en analyses. De KNMP onderhandelt niet zelf met contracteerpartijen of zorgverzekeraars.

Meerdere ontwikkelingen

Onderzoeksbureau SiRM ziet in de periode 2013-2023 meerdere ontwikkelingen met impact op de bedrijfsvoering van openbaar apotheken. Zo stelt SiRM dat de uitgaven aan openbaar apotheken als percentage van het BBP in Nederland, na Denemarken, het laagst van Europa is. In Nederland wordt de farmaceutische zorg geleverd door relatief weinig openbaar apotheken. Hoewel de gemiddelde omzet van een openbare apotheek stijgt, staan de twee belangrijkste inkomstenstromen, de marge uit de verkoop van geneesmiddelen en inkomsten uit de terhandstellingen, onder druk.  

Contractproces

Met het rapport wil de KNMP een bijdrage leveren aan een transparanter, sneller en soepeler contracteerproces, in lijn met de ‘Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg’ van de NZa. In de handvatten van de NZa staan de elementen om rekening mee te houden voor de doorvertaling van loon- en prijsstijgingen en de ontwikkeling van de volumeopbouw. Het SiRM-rapport beschrijft de relevante ontwikkelingen bij deze elementen. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *