Project Route 66a van start

By | 28/02/2024

Het project Route 66a, dat zich richt op het met toestemming uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers, is van start. Het doel is dat de labwaarden landelijk beschikbaar worden gesteld, met een eenduidige registratie van de toestemming. Voor patiënten, apothekers en laboratoriums wordt het vastleggen en controleren van toestemming en het beschikbaar maken van de labwaarden vergemakkelijkt. De KNMP maakt deel uit van de stuurgroep die het project begeleidt.

Project Route 66a

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is op verzoek van koepels en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestart met het project Route 66a. ZN stelt middelen voor de kosten van deze tijdelijke voorziening beschikbaar.  

Het project wordt begeleid door een stuurgroep waarin, naast VZVZ als voorzitter en de KNMP de volgende partijen deelnemen: ZN, Stichting Samenwerkende Artsenlaboratoria en diagnostische centra in Nederland (SAN) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Programma Medicatieoverdracht

Het delen van labwaarden is een belangrijk onderdeel van het programma Medicatieoverdracht (MO). Project Route 66a biedt een tijdelijke oplossing en eindigt op het moment dat MO de structurele oplossing landelijk heeft geïmplementeerd. De huidige verwachting is dat deze oplossing in 2027 volledig is uitgerold. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *