Profylaxe met heparinen bij morbide obesitas

Een expertgroep van de KNMP stelt sinds een aantal jaar adviezen op over de dosering van bepaalde geneesmiddelen bij patiënten met morbide obesitas. Zo is er ook een advies om bij morbide obese patiënten de profylactische dosering van de laag-molecuulgewicht heparinen (LMWH) dalteparine, enoxaparine en nadroparine te verhogen. Dit advies blijkt in de praktijk veelvuldig te worden opgevolgd, maar hoe evidence-based is dit?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•   Het advies om de profylactische dosering van de laag-molecuulgewicht heparinen bij morbide obese patiënten met een BMI hoger dan 40 kg/m2 te verhogen, is voornamelijk gebaseerd op ervaring van specialisten uit de praktijk.

•   De in veel onderzoeken gebruikte surrogaatuitkomstmaat anti-Xa-spiegel blijkt geen goede voorspeller voor het optreden van trombo-embolische gebeurtenissen of bloedingen.

•   Er is geen reden het advies bij preventie van trombo-embolieën bij morbide obese patiënten af te wijzen, echter bewijs uit onderzoek om het advies te onderbouwen ontbreekt vooralsnog.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *