Professor Jan Kremer speciaal gezant passende zorg namens VWS

Om de zorg toekomstbestendig te maken is vernieuwing van het zorgstelsel noodzakelijk. Als belangrijk (deel van de) oplossing hiervoor zetten alle ondertekenende partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) volop, en in de breedte van alle aspecten en terreinen van de zorg, in op passende zorg. Passende zorg is zorg die bewezen effectief is en waarde toevoegt, die samen met zorgverlener en patiënt tot stand komt en die zich meer richt op gezondheid dan op ziekte.

Professor Jan Kremer

In de afgelopen periode heeft Jan Kremer als speciaal gezant Passende zorg bij het Zorginstituut het kader voor Passende zorg ontworpen en de beweging naar deze zorg gestimuleerd en geconcretiseerd.

In het IZA hebben de partijen het kader Passende zorg als leidraad gekozen. Hiermee is de beweging naar passende zorg klaar voor een volgende fase. Vanuit de regierol van het ministerie van VWS, wordt VWS opdrachtgever en facilitator van het gezantschap Passende zorg.

Opdracht

De opdracht aan de speciaal gezant is het stimuleren van de beweging naar passende zorg. Dat gebeurt in de eerste plaats door het verbinden van beleid en praktijk rondom passende zorg. Ten tweede zal de speciaal gezant het ministerie van VWS adviseren over de beleidsmatige inzet om passende zorg te realiseren, vooral gevoed door de bevindingen van de speciaal gezant in de praktijk.

Jan Kremer is hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Hij heeft brede ervaring in de zorg als gynaecoloog, adviseur en toezichthouder. Hij was onder meer voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS).

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *