MedicatieProces 9 vanaf eind 2024 in eerste apotheken verwacht

By | 23/05/2023

MedicatieProces 9 komt naar verwachting eind 2024 beschikbaar in de eerste openbare apotheken. Dit is afgesproken in het plan voor de brede uitrol van MedicatieProces 9 dat alle zorgsectoren samen met het ministerie van VWS hebben afgesproken in het kader van het landelijke programma Medicatieoverdracht. 

Financiering

Naast financiering voor openbare apotheken heeft VWS ook voor negen andere sectoren financiële middelen gereserveerd om MedicatieProces 9 breed uit te gaan rollen. Zo kunnen apotheken samen optrekken met hun directe ketenpartners, waaronder de medisch specialistische zorg en huisartsensector. 

AIS-leveranciers

De AIS-leveranciers zijn nu aan zet om de informatiestandaard MedicatieProces9 te ondersteunen in de systemen. Drie AIS-leveranciers (CGM, Smartmed en Chipsoft) nemen deel aan de zogenaamde Kickstart waarbinnen zij werken aan de aanpassing van de AIS-en. Voor de AIS-leveranciers PharmaPartners en Sanday is via het programma VIPP Farmacie een subsidieaanvraag gedaan bij VWS. Bij toekenning van de subsidie kunnen ook deze twee leveranciers starten met het inbouwen van MedicatieProces 9. De verwachting is dat de VAL in de eerste helft 2024 volgt. 

Kickstartregio’s Rijnmond en Friesland

Eerder zijn openbaar apothekers in de Kickstartregio’s Rijnmond en Friesland, samen met andere zorgaanbieders en hun leveranciers, al van start gegaan met de implementatie van MedicatieProces 9. De deelnemende AIS-leveranciers werken momenteel aan de bouw van MedicatieProces 9 in de AIS’en. Waarna de werking in het eerste kwartaal van 2024 daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk wordt beproefd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *