Positieve resultaten met BSI-201 voor patiënten met triple negatieve borstkanker

Sanofi-aventis en BiPar Sciences hebben de resultaten bekend gemaakt van een fase II studie naar de meerwaarde van BSI-201 toegevoegd aan chemotherapie op basis van gemcitabine en carboplatine. De gerandomiseerde studie werd uitgevoerd bij patiënten met ‘triple negatieve borstkanker’ (TNBC). BSI-201 is een nieuw middel dat een remmende werking heeft op een belangrijk enzym dat betrokken is bij het herstel van beschadigd erfelijk materiaal (DNA).

In de studie zijn 116 patiënten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker behandeld met gemcitabine en carboplatine (GC) al dan niet in combinatie met BSI-201. Patiënten die geen BSI-201 kregen, hadden de mogelijkheid het alsnog te krijgen indien de eerdere chemotherapie met GC niet (meer) werkzaam bleek.

Bij 62% van de patiënten uit de groep met GC mét BSI-201 werd een klinisch relevante verbetering aangetoond ten opzicht van 21% bij de patiënten die alleen GC kregen. Bij 48% van de patiënten die behandeld waren met de combinatie van GC mét BSI-201 was sprake van volledige of gedeeltelijke reductie van de tumor. Dit in vergelijking met 16% van de patiënten met alleen GC (zonder BSI-201).

Bij patiënten uit de groep van GC met BSI-201 werd tumorgroei significant onderdrukt gedurende circa 6,9 maanden in vergelijking tot circa 3,3 maanden bij patiënten die behandeld werden met alleen gemcitabine en carboplatine. De gemiddelde levensverwachting bleek 9,2 maanden in de groep GC met BSI-201 en 5,7 maanden in de groep waarbij de patiënten alleen behandeld werden met GC. Bovendien hadden de patiënten in de groep met BSI-201 66% minder kans op overlijden dan de groep zonder BSI-201.

De toevoeging van BSI-01 leidde niet tot een toename van ernstige bijwerkingen.

“De indrukwekkende verbetering van (progressie-vrije) overleving en tumorrespons, in combinatie met een hanteerbaar bijwerkingenprofiel suggereert een veelbelovende nieuwe behandeloptie voor patiënten met deze vorm van borstkanker”, aldus Dr. Joyce O’Shaughnessy, Baylor-Charles A. Sammons Cancer Cente in Dallas, Texas.

“Deze resultaten suggereren een belangrijke vooruitgang in de ontwikkeling van nieuwe behandelopties voor patiënten waarvoor op dit moment geen standaardbehandeling beschikbaar is”; aldus Dr. Barry Sherman, Executive Vice President of Development van BiPar Sciences.

Triple negatief
‘Triple negatief’ is een term die een tumor beschrijft waarin zowel de oestrogeenreceptor (ER), progresteronreceptor (PR) en humaan epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2) afwezig zijn. Dit type komt in ongeveer 15-20% van alle patiënten met borstkanker voor. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd 53 jaar is voor ’triple negatief’ tegenover gemiddeld 58 jaar voor de patiënten met een niet-triple negatieve tumor. De gemiddelde leeftijd van patiënten met een triple negatieve borstkanker is dus gemiddeld iets lager. Triple negatieve borstkanker is vaak een agressieve vorm van borstkanker, met een hogere kans op uitzaaiingen en vaak een lagere overlevingskans. Nog geen enkele behandeling is goedgekeurd specifiek voor de behandeling van TNBC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *