Pauzeknop ingedrukt voor jaarverantwoordingsplicht Wtza

By | 11/07/2023

De verplichte jaarverantwoording voor eerstelijns zorgaanbieders wordt met twee jaar uitgesteld. Dat meldde minister Helder (Langdurige zorg) tijdens het Eerstelijnszorgdebat in de Tweede Kamer op 5 juli. De bewindspersoon gaf aan de rust in het proces te willen terugbrengen door het indrukken van een ‘pauzeknop’. Voor de aanlevering over boekjaar 2022 zoekt minister Helder een ‘pragmatische’ oplossing.

Uitstel verplichte jaarverantwoording

De Eerstelijnscoalitie (ELC) is verheugd dat de minister de zorgen uit de praktijk serieus neemt en de verplichte jaarverantwoording uitstelt tot 2025. Vorige week kwam ook de Tweede Kamer zelf al met het voorstel om de jaarverantwoordingsplicht anders in te richten voor eerstelijnszorgaanbieders. Het indrukken van de pauzeknop is een eerste stap in de goede richting. De ELC vertrouwt er daarbij wel op dat de minister met een praktische oplossing komt voor de aanlevering over 2022.

Geen uitstel maar afstel

Twee jaar uitstel is echter wat de ELC betreft niet voldoende. Ook over twee jaar zal de jaarverantwoordingsplicht eerstelijnszorgaanbieders veel tijd kosten. Tijd die zij niet aan patiëntenzorg kunnen besteden. De ELC pleit daarom niet alleen voor uitstel, maar ook voor afstel.

Verhogen grens intern toezicht

Tijdens het debat werd ook gesproken over de verplichting in de Wtza tot het instellen van intern toezicht bij meer dan 25 zorgmedewerkers. CDA, Groen Links, met steun van Fractie den Haan en de SGP stelden voor deze grens te verhogen naar 50 of zelfs 75 zorgmedewerkers. Minister Helder wilde echter geen ‘overhaast’ besluit nemen en gaf aan op deze zaak terug te komen in de brief over de Invoeringstoets, die ze dit najaar ruim voor de begrotingsbehandeling VWS (oktober) zal sturen.

Inzet ELC: reparatiewetgeving en voorkomen meer lastendruk

De ELC blijft pleiten voor reparatiewetgeving en roept de Tweede Kamer op om te blijven kijken naar de proportionaliteit van wetgeving. Wordt het beoogde doel bereikt met de wet, of kan dat ook met een minder belastend alternatief? Hierbij kijkt de ELC niet alleen naar huidige wetgeving, maar ook naar nieuwe wetgeving. De toename van de lastendruk zit vaak juist in de stapeling van allerlei wet- en regelgeving. Daarom blijft het noodzakelijk om goed te blijven kijken naar nut en noodzaak van wetgeving en hoe deze uitpakt in de praktijk.

Technische brief Adviescollege Toetsing Regeldruk

De ELC is blij met het initiatief van het CDA om het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) een technische briefing te laten verzorgen in de Tweede Kamer over administratieve lasten en regeldruk. De ELC verwacht dat deze briefing de Kamerleden meer inzicht zal geven in de impact van de stapeling van administratieve lasten. De technische briefing zal voor 5 oktober plaatsvinden.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *