Ook Eerste Kamer steunt het voorschrijven van abortuspil door huisarts

By | 09/12/2022

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging om legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap door de huisarts, door middel van een abortuspil, mogelijk te maken.

Wetswijziging

De wetswijziging, en de wijze waarop en wanneer die in werking treedt, moet nog in het Staatsblad verschijnen. Dat zal naar verwachting niet vóór 1 januari 2024 zijn.

Tot die tijd kunnen huisartsen de abortuspil niet voorschrijven. Als er meer informatie bekend is over de ingangsdatum, de praktische uitvoering en randvoorwaarden van deze wijziging, informeert de KNMP haar leden nader.

Uitvoeringsaspecten

Binnen de KNMP buigen onder meer de WSO en de SIG Ethiek zich over de uitvoeringsaspecten, denk daarbij aan de samenwerking tussen zorgverleners in de wijk. 

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel (GL, PvdA, D66 en VVD) willen ‘tegemoetkomen aan de keuzevrijheid van vrouwen om een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium af te breken, met medicatie bij een vertrouwde hulpverlener dicht bij huis.’

Momenteel is het enkel mogelijk een legale zwangerschapsafbreking uit te voeren in een ziekenhuis of abortuskliniek. Het is nu aan het ministerie van VWS om de wetswijziging nader uit te werken in onderliggende wet- en regelgeving.

De KNMP zal, naast met haar leden, contact hebben met de huisartsenvereniging en het ministerie van VWS over de implementatie daarvan in de praktijk.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *