NZa schaft contractvrijheid apotheken af

De apotheek in kwestie weigert akkoord te gaan met de in zijn ogen onredelijke inhoud van het contract van de verzekeraar. Door de uitspraak ten voordele van de verzekeraar, verplicht de NZa de apotheek alsnog het contract met deze verzekeraar te tekenen.

KNMP is zeer verbaasd over de uitspraak. De KNMP vraagt al lange tijd aandacht voor het herstel van het gelijkspeelveld tussen zorgverleners en verzekeraars. In de meeste regio’s is de overgrote meerderheid van de patiënten verzekerd bij één verzekeraar, die daarmee over aanzienlijke onderhandelingsmacht beschikt. Onderhandelingen tussen verzekeraars en apotheken komen daardoor in de praktijk neer op `tekenen bij het kruisje`. Op voorstellen van apotheken wordt door verzekeraars in het geheel niet ingegaan. De KNMP heeft onlangs nog een brandbrief naar de NZa gezonden over het vastlopen van de farmaciemarkt en heeft de NZa gevraagd om met een oplossing te komen voor de vele contractmodellen die verzekeraars momenteel over het veld uitstrooien. Dit leidt in de praktijk tot veel administratieve lasten voor apotheken en niet tot betere kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

De NZa kiest in haar overwegingen expliciet partij voor de verzekeraars. De NZa stelt in haar besluit dat de wetgever de zorgverzekeraar de rol van kritische zorginkoper heeft toebedeeld en dat deze rol niet door apotheken mag worden ondermijnd, door te weigeren een in hun ogen onredelijk contract te tekenen. De NZa legitimeert hiermee ook het niet tot stand komen van onderhandelingen tussen verzekeraars en apotheken. Immers, als apotheken hoe dan ook gedwongen zijn een contract met de verzekeraar aan te gaan, is `tekenen bij het kruisje` het enige wat overblijft. Volgens de NZa is het een apotheek, alleen omdat hij toevallig de enige is in een bepaald gebied, kennelijk niet toegestaan om het contract van een verzekeraar op inhoudelijke gronden niet te tekenen. Met deze uitspraak is van contractvrijheid geen sprake meer en wordt de bijl aan de wortel gelegd van de marktwerking die de NZa dient na te streven. De huidige marktordening is immers gebaseerd op vrije onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Apothekers moeten de ruimte houden om hun professionele rol als zorgverlener te kunnen spelen en moeten daarom in het belang van de patiënt contracten kunnen weigeren te tekenen. Deze ´checks and balances´ worden nu door de NZa uit het systeem gehaald, met alle risico´s van dien. De contracten van verzekeraars leiden in de praktijk tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Apothekers wordt nu door de NZa de mogelijkheid ontnomen om hier (bijvoorbeeld uit ethische overwegingen) niet aan mee te werken.

8 thoughts on “NZa schaft contractvrijheid apotheken af

 1. Dirk Medem

  Niet tekenen, want het werkt dus.

  Laat ze me maar ophalen ’t is lekker rustig in de bak. Misschien kijkt Jan B of de hond dan wel mijn recepten na.

 2. Dirk Medem

  Niet tekenen gewoon een tijd de bak in kan Jan B onze recepten nakijken.

 3. Tom Hart

  Waar blijft de onvolprezen internet apotheek uit Delfzijl? Waar blijft de post? ‘Tuurlijk zijn zij hier ook actief. Bedoeld als concurrent, maar alleen op de zoetjes en tussen 9 en 5, dus niet echt? Natuurlijk wil elke schadeverzekeraar voor een schijntje volledige farmaceutische zorg inkopen immers met zoetjes alleen is de patiënt niet geholpen!

 4. Don Sun

  Onze professionele verantwoordelijkheid verbiedt ons het beleid van NZa te volgen. In ons Professionele Statuut staat dat wij moeten handelen ten dienste van de zorg aan de patiënt. Niet voor de verzekeraar of NZa. Hierin is ook onze onafhankelijkheid beschreven. Wij zijn niet in dienst van de zorgverzekeraar, maar zelfstandige, onhafhankelijke ondernemers. Als wij voor de rechter komen zullen wij altijd winnen.

 5. Julius C.

  Ken uw klassiekers.

  Verdeel en heers.

  Apothekers in Nederland verenig u !

 6. Mallee

  Als u wilt weten hoe een apotheker zich momenteel voelt. kijk dan eens op de site van een van onze collega’s http://www.apotheekouderkerk.nl/Poster/poster.php
  en klik op de poster kwaliteitsverbetering.
  (hij heeft zijn toestemming gegeven voor het plaatsen van deze verwijzing)

 7. Rik de Ruiter

  Minister Klink in de Tweede-Kamer:

  “Bij de huisartsen moet volgend jaar 60 mln. worden bezuinigd, ook al kan men dat het daaropvolgende jaar terugverdienen. Ik vind niet dat ik tegen de achtergrond van deze financiële omstandigheden zomaar kan zeggen dat er een surplus is aan besparingen vanuit het transitieakkoord die wij aan de apothekers zullen moeten teruggeven, zonder dat ik de budgettaire omstandigheden waarin ik verkeer daarin laat meeresoneren.”
  en:
  “Dat neemt niet weg dat vervolgens, als ik hieraan gebonden ben en er zullen bepaalde bedragen moeten terugvloeien naar de apothekers, er vervolgens weer wel gekeken wordt — en niet direct in het verlengde daarvan maar daarmee toch samenhangend — naar de hoogte van het tarief dat de NZA voor 2010 gaat vaststellen.”

  Duidelijker kan het niet gezegd worden wie het NZa aanstuurt. NZa=Politbureau

 8. Jan Coenraats

  Het NZa wordt niet aangestuurd door een Politbureau, foei toch!Door de CDA en CU Politici,
  brave borsten en: kent uw geschiedenis waar het Christenen in de Politiek aangaat – dit zonder enkele integere mensen daaronder te weillen scharen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *