Nieuwe subsidieronde voor apotheken om regeldruk te verminderen

By | 16/02/2023

Apotheken en andere zorgaanbieders kunnen van 1 tot en met 31 maart 2023 een aanvraag indienen voor een subsidieregeling om zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk. Deze regeling maakt onderdeel uit van het overheidsprogramma [Ont]Regel de Zorg. De subsidie is bedoeld om bijvoorbeeld interne verantwoordingsprocessen, -protocollen en werkwijzen te vereenvoudigen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt over drie subsidierondes in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar. 

Subsidieaanvraag

De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro, en kan worden aangevraagd als er tenminste tien zorgverleners in de apotheek werken. Alle andere voorwaarden staan beschreven op de website van [Ont]Regel de Zorg. Het is ook mogelijk om een aanvraag te doen namens meerdere zorgaanbieders, bijvoorbeeld in de context van een gezondheidscentrum. In dat geval vraagt één zorgaanbieder namens het samenwerkingsverband de subsidie aan. Van de totale kosten voor de activiteiten dient ten minste 25% zelf gefinancierd te worden. 

Aanvraagronde

In november 2023 volgt de derde, en laatste, aanvraagronde voor apotheken en andere zorgaanbieders. Eerder bleek uit een eindrapportage van het eerste actieprogramma [Ont]Regel de Zorg dat de openbare farmacie de hoogste regeldruk (7.4 op 9) ervaart. Apothekers wijzen erop dat vooral het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars en de geneesmiddelentekorten veel administratieve lasten geven. In het actieprogramma [Ont]Regel de Zorg werken zorgverleners samen aan het verminderen van regeldruk. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *