Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen geactualiseerd

By | 30/11/2022

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. Daartoe hebben de betrokken partijen gezamenlijk besloten. In deze nieuwe versie is de Oranje Categorie van een update voorzien. Voorts is een bijlage opgenomen over retardpreparaten en lokaal werkende preparaten. De Leidraad is met ingang van 2023 volledig van kracht.

Nadere afspraken

Verder zijn nadere afspraken gemaakt over: de procedure indien de Leidraad in de praktijk door partijen verschillend wordt geïnterpreteerd en het monitoren en evalueren van de Leidraad. Onder meer over de frequentie van wisselen, toepassing van medische noodzaak en patiëntervaringen. Ook wordt jaarlijks beoordeeld of de Oranje Categorie moet worden bijgesteld.

Leidraad opstellen

Eerder dit jaar hebben Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP gezamenlijk de Leidraad opgesteld.

Deze partijen dragen ook zorg voor de monitoring van het gebruik van de Leidraad en jaarlijkse evaluatie, inclusief de ‘rode en oranje lijst’.

Meer informatie

Downloaden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *