Leidraad Verantwoord Wisselen geactualiseerd voor 2024

By | 22/01/2024

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. De Rode Categorie en Oranje Categorie zijn op een aantal punten van een update voorzien in versie 2024.

Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen

In 2023 zijn ter voorbereiding voorstellen voor wijziging en/of aanpassing opgehaald bij de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

De voorstellen zijn inhoudelijk beoordeeld door de KNMP.  Dit heeft geresulteerd in een beperkt aantal aanpassingen. Deze passen binnen de reeds gemaakte afwegingen voor de Rode Categorie (smalle therapeutische breedte) of de Oranje Categorie (geneesmiddel én indicatie: wisselen kan leiden tot ernstige klinische problemen). Nadere toelichting over de aanpassingen is te vinden in bijlage E van de nieuwe versie.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *