KNMP wil graag overleg met minister Kuipers over digitale farmacie

By | 06/01/2023

De KNMP gaat graag in op de uitnodiging van minister Kuipers om een gesprek te voeren over de farmaceutische zorg in de wijk. In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Hijink (SP) stelt de bewindsman van VWS dat deze farmaceutische zorg in de wijk gekoesterd moet worden en verder geoptimaliseerd. KNMP-voorzitter Aris Prins: “Het bestuur voert dit gesprek het liefst zo spoedig mogelijk”.

Internetapotheek

Het SP-Kamerlid wendde zich onlangs tot de minister met vragen over de reclame die zorgverzekeraar VGZ maakt voor bepaalde apotheekketens. Kuipers ziet hier weinig kwaad in. Verzekerden kunnen beoordelen of zij deze wijze van dienstverlening prefereren boven die van een andere apotheek. Het is van belang dat de verstrekte informatie juist en evenwichtig is, stelt Kuipers.

Commerciële apotheekketens

Hijink stelt ook vragen over de opkomst van grote commerciële apotheekketens. Kuipers vindt het wenselijk dat zorgverzekeraars transformaties in de zorg bevorderen en faciliteren. Voorzitter Aris Prins van de KNMP: “We zien de digitalisering ook in de farmaceutische zorg toenemen. Het is van belang dat dit gebeurt vanuit het netwerk in de wijk. Apotheken en apothekers anticiperen daar constant op. Wij hebben een standpunt ingenomen over internetfarmacie. Dat willen we nog eens toelichten bij de minister.”

In een stand-alone-model van apotheken die louter internetdiensten aanbieden ziet de KNMP geen heil. Prins: “Wij pleiten voor zorg vanuit de wijk, in combinatie met intensieve samenwerking met huisartsen en wijkverpleging. Met inachtneming van de richtlijnen die in onze Professionele Standaard zijn opgenomen. De kwaliteit van de zorg aan de patiënt staat daarbij voorop”.

Kamervragen

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *