KNMP-richtlijn Diabetes geautoriseerd

By | 09/12/2019

De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is geautoriseerd. Voor het eerst is een richtlijn ontwikkeld die specifiek gericht is op de zorg die openbaar apothekers verlenen aan diabetespatiënten.

KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2

De richtlijn bevat algemene kernaanbevelingen over onder meer het maken van samenwerkingsafspraken en kernaanbevelingen over farmaceutische zorg en farmacotherapie.

Naast de kernaanbevelingen staan er ook overzichtelijke tabellen in de richtlijn met informatie over orale diabetesmiddelen en insulines.

Steven Verhagen-Smits, bestuurder van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO): “Deze richtlijn geeft openbaar apothekers, en kaderapothekers diabetes in het bijzonder, houvast om diabeteszorg in de regio vorm te geven. Naast de kernaanbevelingen bevat de richtlijn ook een addendum waarin implementatie-aanbevelingen beschreven zijn.”

Implementatieonderzoek

Een kwalitatief implementatieonderzoek is uitgevoerd met als thema Implementatie van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2. Daarvoor is in tien workshops de conceptrichtlijn voorgelegd aan zestig praktijkapothekers.

Deze workshops leiden tot veel aanbevelingen hoe de richtlijn toe te passen in de praktijk. Op de impactvraag waarmee de apotheker het grootste verschil in de behandeling maakt, werden in de tien workshops dezelfde drie aspecten benoemd:

  1. Expertise: de apotheker is de medicatiespecialist op het gebied van diabetes en is met name in de behandeling van de meer complexe diabetespatiënt een farmacotherapeutisch adviseur voor de patiënt en voor de ketenzorgpartners.
  2. Consultvoering: de patiënt met diabetes komt periodiek in de apotheek voor zijn geneesmiddelen en de apotheker bouwt een relatie op met de patiënt. Door consultvoering begeleidt en ondersteunt de apotheker de patiënt in zijn genees- en hulpmiddelengebruik.
  3. Samenwerking met lokale/regionale ketenpartners: door samenwerkingsafspraken verwacht de apotheker dat de diabeteszorg veiliger, effectiever en doelmatiger wordt in de gehele zorgketen.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *