Klink: huisarts spil in samenhangende zorg

Minister Klink wil betere zorg voor chronisch zieken, integraal georganiseerd en dicht bij de patiënt. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. Dit leidt tot betere zorg voor chronisch zieken, tegen lagere kosten, omdat zo complicaties (zoals amputaties bij diabetespatiënten) worden voorkomen. Huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol. Hierdoor staat de patiënt centraal en wordt de zorg beter afgestemd.

Eerder schreef de minister al aan de Kamer dat hij de kwaliteit van zorg voor chronische patiënten wil verbeteren, onder andere door het stimuleren van ketenzorg. Hierbij staat de patiënt centraal in de behandeling en neemt hij actief deel aan het zorgproces.

Toename chronische patiënten
Betere zorg voor chronisch zieken is nodig omdat het aantal patiënten dat lijdt aan chronische aandoeningen in Nederland fors toeneemt. Op basis van demografische ontwikkelingen hebben in 2025 naar verwachting bijvoorbeeld 1,3 miljoen mensen diabetes type 1 of 2. Dat is een toename van 35% in 15 jaar tijd.

Bekostiging
De bekostiging gaat plaatsvinden op basis van integrale zorg (functionele bekostiging). Dat betekent dat er 1 prijs komt voor een bepaalde aandoening, en alle zorg die de patiënt voor die aandoening nodig heeft. Daaronder vallen bijvoorbeeld kosten voor de huisarts, praktijkondersteuner huisartsen, nurse practitioner, verpleegkundig specialist, medisch specialist en diëtist.

Doelmatig voorschrijven
De zorguitgaven stijgen sneller dan de economie en daarom zijn ingrijpende maatregelen in de gezondheidszorg noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat inzichtelijk wordt welke kwaliteit van zorg geleverd wordt tegen welke prijs. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld nog doelmatiger geneesmiddelen voorschrijven dan ze nu doen. Dat onderschrijft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het gaat met name om maagzuurremmers en cholesterolverlagers. Om dit te stimuleren gaat minister Klink het inschrijftarief van huisartsen in 2010 verlagen met € 60 miljoen. Huisartsen kunnen dit in 2011 dan weer terugkrijgen als ze doelmatiger geneesmiddelen hebben voorgeschreven. Hiermee introduceert de minister een vorm van prestatiebeloning. Er wordt dus niet gekort op de huisartsenzorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *