Europese Commissie wil generieke concurrentie stimuleren

Bogin (Bond van Generieke Geneesmiddelenfabrikanten in Nederland) is positief over de uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie (EC) naar de problemen rondom de concurrentie in de farmaceutische sector. De Europese Commissie presenteerde op 8 juli in Brussel de resultaten en aanbevelingen. Eén van de uitkomsten is dat specialité fabrikanten een aantal instrumenten gebruikt om de commerciële levensduur van hun producten zo lang mogelijk probeert te verlengen om zo generieke geneesmiddelen uit de markt te houden. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de generieke concurrentie in de Europese gezondheidszorg te vergroten en significante kostenbesparingen te realiseren. Bogin onderschrijft de conclusies en uitkomsten en dringt aan op een snelle invoering van de aanbevelingen van het onderzoek.

Snelle invoering
Bogin-voorzitter Frank Bongers: ‘Voor Bogin is het rapport van de EC zeer welkom. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er gaten in de wetgeving zijn die specialité fabrikanten mogelijkheden bieden om introducties van betaalbare, generieke geneesmiddelen te vertragen en tegen te houden. Daarom verwelkomt Bogin het belang dat de EC geeft aan de noodzaak van kwalitatief hoogwaardige patenten en de lat hoog wil leggen voor patentaanvragen. Hierdoor kan het zogenaamde ‘evergreening – het verlengen van patenten zonder aantoonbaar klinisch voordeel – worden voorkomen. Originators worden door het bestaan van alle patenten minder gestimuleerd om echt innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen. Het aanscherpen van de Europese wetgeving op vier terreinen – patenten, farmaceutische wetgeving, prijs- en vergoedingsregels en concurrentie – zal resulteren in een heldere, functionele farmaceutische markt voor heel Europa. Bogin dringt aan op een snelle implementatie van de aanbevelingen, want van 2009 tot 2020 zullen veel specialité producten uit patent vallen. Op Europees niveau bedraagt dit zo’n 90 miljard euro aan marktwaarde. Als deze geneesmiddelen als generiek, direct na patentafloop worden geïntroduceerd, levert dit kostenbesparingen op en garandeert een continue farmaceutische zorg in Europa. Echter, veel van die besparingen zullen verloren gaan als de aanbevelingen van de Commissie niet worden ingevoerd.’

De Europese Commissie vraagt de lidstaten dringend om:
– ervoor te zorgen dat er tijdens procedures geen verklaringen van derden zijn en dat deze hoe dan ook niet leiden tot vertragingen bij de goedkeuring van generieke middelen;
– de goedkeuringsprocedures voor generieke geneesmiddelen fors te versnellen. Zo vindt de Commissie bijvoorbeeld dat voor generieke producten de prijs en de vergoedbaarheid automatisch/onmiddellijk moeten worden geregeld wanneer die kwesties al voor het originator-geneesmiddel zijn geregeld. Daardoor zouden in bepaalde gevallen producten sneller op de markt kunnen komen;
– op te treden indien aan het licht komt dat op hun grondgebied misleidende informatiecampagnes lopen die twijfel zaaien over de kwaliteit van generieke geneesmiddelen;
– de onderzoeken naar de toegevoegde waarde van nieuwe geneesmiddelen te stroomlijnen.

Persbericht Europese Commissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *