Herceptin zorgt voor levensverlenging bij agressieve vorm van maagkanker

Gisteren zijn de resultaten naar buiten gebracht van een grote internationale fase III-studie, de ToGa-studie, naar het effect van Herceptin® (trastuzumab) in de behandeling van HER2-positieve maagkanker. De studie laat zien dat toevoeging van trastuzumab aan chemotherapie nu ook het leven van mensen met deze agressieve vorm van maagkanker kan verlengen met 2,7 maanden. Dit is in Orlando (VS) gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO), het belangrijkste oncologische congres ter wereld. Op dit moment zijn de vooruitzichten voor de patiënt bij gevorderde maagkanker erg slecht.

Uit de ToGA-studie is gebleken dat:
– HER2-status bij gevorderde maagkanker een aanknopingspunt biedt voor behandeling met trastuzumab;
– Een behandeling met trastuzumab in combinatie met capecitabine en cisplatin een verlenging van het leven oplevert van 11,1 naar 13,8 maanden. Hiermee is de ToGA-studie het eerste onderzoek dat een overleving langer dan 1 jaar laat zien.

ToGA
ToGA is de eerste gerandomiseerde fase III-studie naar de inzet van trastuzumab bij patiënten met inoperabele, gevorderde HER2-positieve maagkanker. Bij het onderzoek zijn 594 patiënten betrokken geweest. Een deel van de patiënten werd behandeld met chemotherapie (voornamelijk capecitabine en cisplatin), het andere deel met chemotherapie in combinatie met trastuzumab.

Maagkanker
Maagkanker is wereldwijd een veel voorkomende vorm van kanker, met name in Oost Europa, Zuid Amerika en Japan. Elk jaar wordt de ziekte vastgesteld bij meer dan 1 miljoen mensen. Omdat de meeste patiënten pas in een relatief laat stadium symptomen vertonen, is vroege diagnose lastig. De vooruitzichten bij gevorderde maagkanker zijn dan ook uiterst somber. Nadat de ziekte is vastgesteld, leven patiënten met de huidige therapieën gemiddeld nog ongeveer 10 maanden. In Nederland doen zich per jaar circa 2.000 nieuwe gevallen van maagkanker voor. De ziekte openbaart zich vaker bij mannen dan bij vrouwen. De overgrote meerderheid van de patiënten is ouder dan 60 jaar.

HER2-positieve maagkanker
Bij HER2-positieve maagkanker zijn grote hoeveelheden (overexpressie) van het HER2-eiwit (Humane Epidermale groeifactor Receptor 2) aanwezig op de wand van de tumorcellen. Deze overmaat aan eiwitten zorgt ervoor dat tumorcellen te veel groeiprikkels krijgen. Het resultaat van deze HER2-overexpressie is een zeer agressieve vorm van maagkanker met een nog slechtere prognose dan HER2-negatieve maagkanker. Antilichamen (zoals het gehumaniseerd antilichaam trastuzumab) kunnen de werking van deze eiwitten blokkeren. Wereldwijd is bij circa 22% van de patiënten sprake van HER2-overexpressie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *