Apothekers moeten zorg beter zichtbaar maken

Vandaag bericht Trouw over een uitgelekt rapport naar de ervaringen van verzekerden met de apotheek. Het onderzoek is een validatiestudie, bedoeld om te onderzoeken of de methode geschikt is om prestaties van apotheken te meten. Het onderzoek is uitgevoerd door NIVEL, in opdracht van verzekeraars (Stichting Miletus). Het gemiddelde waarderingscijfer dat verzekerden geven aan de apotheek is een 8,3. De focus in de berichtgeving ligt echter op het feit dat patiënten zelf weinig merken van de begeleiding die de apotheker biedt.

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat verzekerden zeer tevreden zijn over de bejegening en service van de apotheek. Apotheken scoren hiervoor een waarderingscijfer van een 8,3. Ook vinden verzekerden apotheken betrouwbaar. Daar staat echter tegenover dat veel verzekerden aangeven in de praktijk weinig te merken van de medicatiebegeleiding, maar dit wil niet zeggen dat deze begeleiding niet plaatsvindt. Er bestaat kennelijk een verschil tussen wat de apotheker doet en wat de patiënt hiervan ervaart. De KNMP ziet hierin een aansporing om de zorgverlening beter zichtbaar te maken, zodat de patiënt niet alleen medicatiebegeleiding krijgt, maar zich hier ook beter van bewust wordt.

De door NIVEL gebruikte onderzoeksmethode richt zich op de ervaringen van de patiënt met de dienstverlening in de apotheek in relatie tot wat de patiënt belangrijk vindt bij deze dienstverlening. In het onderzoek hebben patiënten aangegeven bejegening en service heel belangrijk te vinden en in iets minder mate medicijnbegeleiding. Het onderzoek beoogt niet vast te stellen of een apotheek feitelijk voldoende aan medicatiebegeleiding doet, wel hoe dit wordt ervaren door de patiënt. De betekenis van de uitkomsten van dit onderzoek dienen dan ook verder geanalyseerd te worden. Wat bijvoorbeeld te denken van de vraag “Hoe vaak informeerden de medewerkers van uw apotheek u over andere/nieuwe mogelijkheden om uw geneesmiddelen te gebruiken (drank of pil)?”. Het ligt voor de hand dat deze informatie alleen gegeven wordt als de patiënt problemen heeft met de toedieningsvorm en er ook andere/nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn. Het kan daarom dat 92% van de verzekerden aangeeft dat de apotheek hier nooit op wijst. De vragenlijst zal de komende tijd dan ook verder worden aangescherpt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *