Combinatie Avastin en standaard chemotherapie houdt gevorderde borstkanker langer onder controle

Patiënten met gevorderde of uitgezaaide borstkanker die aan de standaard chemotherapie Avastin® (bevacizumab)toegevoegd krijgen, leven tot 3 maanden langer zonder dat de ziekte verergert. Deze conclusie kan worden getrokken uit de Ribbon-1 studie, waarvan de resultaten in Orlando (VS) zijn gepresenteerd op de ASCO, het belangrijkste oncologiecongres ter wereld.

De belangrijkste resultaten van Ribbon-1 op een rij:
• De kans dat de patiënt leeft zonder verergering van de ziekte neemt toe met 55 procent als zij behandeld wordt met bevacizumab en chemotherapie;
• In een significant groter aantal gevallen (13,4%) dan bij chemo alleen nam de tumoromvang af.

Dr. S. Radema, internist-oncoloog in de Gelre Klinieken (locatie Apeldoorn): “Er zijn twee belangrijke gegevens uit de Ribbon-1 studie: ten eerste is de toevoeging van Avastin aan taxanen zinvol en laat deze studie zien dat dit nu ook geldt voor toevoeging aan andere veel gebruikte chemotherapieën zoals capecitabine en antracycline. Ten tweede zijn de bijwerkingen van Avastin anders dan bij chemotherapie, maar goed te behandelen.”

Ribbon-1
Aan Ribbon-1, een wereldwijde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde en gerandomiseerde fase III studie hebben 1.237 patiënten deelgenomen. Deze patiënten leden aan gevorderde of uitgezaaide HER2-negatieve borstkanker en waren nog niet behandeld met chemotherapie. Ook enkele Nederlandse centra zijn bij deze internationale studie betrokken geweest. Het betreft de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn, het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.

Borstkanker
Wereldwijd krijgt acht tot negen procent van de vrouwen borstkanker, waarmee het de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is. Elk jaar wordt bij ongeveer een miljoen vrouwen borstkanker geconstateerd. Ongeveer 400.000 vrouwen overlijden jaarlijks aan deze ziekte. Dit jaar wordt in Nederland borstkanker vastgesteld bij ongeveer 12.000 vrouwen (en 70 mannen). Circa 3.500 vrouwen zullen in 2009 in ons land aan de gevolgen ervan overlijden. Driekwart van de patiënten is ouder dan 50 jaar (www.kwfkankerbestrijding.nl).

Circa 81 procent van de borstkankerpatiënten heeft HER2-negatieve borstkanker. Op dit moment bestaat de standaardbehandeling veelal uit alleen chemotherapie (antracyclines, taxanen en capecitabine).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *