Handreiking aanvraag IZA-transformatiemiddelen beschikbaar

By | 31/03/2023

De KNMP stelt een handreiking beschikbaar die apothekers kunnen gebruiken bij het aanvragen van transformatiemiddelen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In de handreiking staat stap voor stap hoe een aanvraag tot stand komt. Ook bevat de handreiking aandachtspunten waar apothekers alert op dienen te zijn bij het indienen van een aanvraag.

Integraal Zorgakkoord

In het kader van het IZA heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport transformatiemiddelen om de zogenaamde ‘impactvolle transformaties’ in de regio te realiseren. In totaal is er 2,8 miljard euro van 2023 tot 2027. De KNMP ziet de transformatiemiddelen van het IZA als een mogelijkheid voor regionale apothekers(groepen) om een impuls te geven aan de farmaceutische patiëntenzorg in de regio.

Meer informatie over het IZA staat op KNMP.nl. Het dossier over het IZA bevat onder meer het laatste nieuws, achtergronden en een tijdlijn.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *