CDA en SP: ‘Verken verstrekking medische hulpmiddelen weer via apotheek’

By | 30/03/2023

Het CDA en de SP vragen minister Kuipers (VWS) om te verkennen of de verstrekking van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen aan patiënten weer door de apotheker kan plaatsvinden. Die vraag stelden CDA-Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Lucille Werner, en SP-Tweede Kamerlid Maarten Hijink, tijdens een Kamerdebat over de thuiszorg op 28 maart.

Hulpmiddelenbeleid

Als inzet voor deze gesprekken zien het CDA en de SP graag dat het hulpmiddelenbeleid wordt gewijzigd. Er moet volgens deze partijen worden uitgegaan van de kennis en kunde binnen de eerstelijnszorg. “Alleen steekproefsgewijs moet gecontroleerd worden of dit het adequate medische hulpmiddel is”, aldus de indieners van deze Kamermotie.

Voorts legde Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) tijdens het Kamerdebat nadruk op de verspilling van medische hulpmiddelen. “Hoe zonde is het dat je incontinentiemateriaal alleen in grote verpakkingen kunt kopen, terwijl je bijvoorbeeld bij terminale zorg dit materiaal maar voor enkele dagen nodig hebt?”, aldus Paulusma.

De bewindspersoon gaf aan het passend gebruik voor zorgaanbieders lonender wil maken. Ook dit onderwerp neemt de minister reeds mee in de gesprekken met zorgverzekeraars. Daarin komt overigens ook het inkoopbeleid ter sprake.

Stemmen CDA- en SP-motie

Volgende week dinsdag wordt gestemd over de CDA- en SP-motie. De bewindspersoon laat het oordeel aan de Kamer over. Momenteel vinden, in vervolg op de brief van toezichthouder NZa aan Zorgverzekeraars Nederland over het hulpmiddelenbeleid, reeds gesprekken plaats met de KNMP en andere veldpartijen over het gepast voorschrijven en verstrekken van hulpmiddelen.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *