Haaruitval bij rivaroxaban

By | 16/11/2015

Chrétien et al. beschrijven in het European Journal of clinical pharmacology een 26-jarige vrouw die zich presenteerde met alopecia (haaruitval). De patiënt gebruikte onder andere rivaroxaban (Xarelto®).

Beschrijving patiënte
In november 2014 presenteerde een 26-jarige vrouw zich met alopecia, waar zij al twee maanden last van had. Zij was in juni 2014 gestart met rivaroxaban ter behandeling van een longembolie (week 1-3: 15 mg tweemaal daags, daarna 20 mg per dag). De longembolie was ontstaan tijdens gebruik van een derde generatie anticonceptiepil, welke direct gestopt is. Aan de hand van de medische historie werd uitgesloten dat partus, stress, operaties of diëten de oorzaak waren van de alopecia. Tevens was er geen positieve familieanamnese betreffende alopecia androgenetica. Naast rivaroxaban gebruikte zij in de periode juli 2014 en september 2014 tevens chloormadinon, een oraal anticonceptivum wat niet in Nederland verkrijgbaar is.

Beloop
De patiënte kreeg een anti-haaruitvalshampoo en minoxidil lotion voorgeschreven. Laatstgenoemde is een middel dat een stimulerend effect heeft op de groei van keratinocyten. Tevens startte zij op eigen initiatief met voedingssupplementen. De minoxidil lotion leek enig effect te hebben in het verminderen van de haaruitval. In januari 2015 werd de behandeling met rivaroxaban gestaakt, een paar maanden later groeide het haar van de patiënt weer spontaan.

Conclusies auteurs
De auteurs concluderen dat het optreden van alopecia mogelijk een gevolg is van rivaroxaban-gebruik. Andere mogelijke oorzaken hebben zij uitgesloten en na het staken van rivaroxaban herstelde het haar van de patiënte bovendien volledig. De auteurs geven aan dat haaruitval ook gemeld is in een publicatie van een Duits register met gegevens over direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) en ook in de Franse farmacovigilantie database zijn meldingen over haaruitval gevonden. Verder concluderen zij dat de productinformatie van rivaroxaban haartuitval niet vermeldt. Minoxidil is volgens de auteurs een behandeloptie bij rivaroxaban-geïnduceerde haaruitval.

Belang voor de praktijk
Ook in Nederland is haaruitval als bijwerking van rivaroxaban gemeld. Bijwerkingencentrum Lareb ontving 4 meldingen (peildatum 01-10-2015). Ondanks dat de bijwerking relatief zeldzaam is, komt deze onder Nederlandse gebruikers dus ook voor. Artsen die patiënten behandelen met rivaroxaban en bij wie sprake is van haaruitval, moeten er dus alert op zijn dat dit een bijwerking van rivaroxaban kan zijn.

Mogelijke belangenverstrengeling
De auteurs melden geen belangenverstrengeling.

Bron
Chrétien B et al. Rivaroxaban-induced hair loss. Eur J Clin Pharmacol. 2015 Aug 25.
KNMP Kennisbank. Minoxidil. (alleen beschikbaar voor abonnees)
Bijwerkingencentrum Lareb. Xarelto (rivaroxaban). Peildatum: 1 oktober 2015

Author: MedicijnBalans

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt daarom feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken voor een nieuw geneesmiddel en hen stimuleren deze middelen doelmatig voor te schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *