Apothekers lopen risico op inkomensgat

By | 16/11/2015

Veel apothekers lopen risico op een inkomensgat bij arbeidsongeschiktheid, doordat hun verzekering (aov) niet doorloopt tot aan de hoger geworden AOW-leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek van Movir.

De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar ziet dat bijna 39% van de verzekerde apothekers een eindleeftijd van 62 jaar of jonger op zijn polis heeft staan. Bij de nieuwe AOW-leeftijd van 67 jaar kan dit bij arbeidsongeschiktheid zorgen voor een inkomensgat van ten minste 5 jaar.

Verzekeraar niet aansprakelijk voor gat in inkomsten
Financiële geschillencommissie KiFiD bepaalde onlangs dat verzekeraars niet aansprakelijk zijn voor het gat in inkomsten dat ontstaat als bij arbeidsongeschiktheid de aov-eindleeftijd niet aansluit op de AOW-leeftijd. Movir en de KNMP adviseren apothekers daarom samen met hun financieel adviseur te kijken of hun aov nog voldoende aansluit op hun huidige situatie.

Een lagere aov-eindleeftijd kan een bewuste keuze zijn, bijvoorbeeld in het geval van vrijkomende lijfrente of goodwill. Waar dat niet het geval is, kan verhoging van de eindleeftijd interessant zijn.

Meer informatie
Verhoging van de AOW-leeftijd op Rijksoverheid.nl

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *