Eerstlijnscoalitie houdt minister aan toezegging pauzeknop

By | 26/07/2023

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli jl. heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rondom de jaarverantwoordingsplicht, door het indrukken van de pauzeknop. De Eerstelijnscoalitie (ELC) juicht dit van harte toe en heeft de minister verzocht deze toezegging gestand te doen.

Pauzeknop gestand doen

De ELC heeft in een brief aan minister Helder twee onderwerpen uit het zorgdebat nogmaals onder de aandacht gebracht. Het betreft de toezegging van de minister om de verplichting tot jaarverantwoording voor aanbieders, voor wie deze met ingang van 1 januari van dit jaar nieuw is, met twee jaar uit te stellen tot boekjaar 2024 (de pauzeknop). De ELC vraagt de minister deze toezegging gestand te doen en biedt aan om mee te denken over de pragmatische invulling van de pauzeknop.

Intern toezicht

Daarnaast vraagt de ELC in de brief nogmaals aandacht voor het verhogen van de getalsgrens naar 50 medewerkers bij het instellen van intern toezicht. Tijdens het debat gaf minister Helder aan hier in het najaar op terug te komen. Ook hierover gaat de ELC graag in gesprek met de minister.

Rust in het proces

De ELC onderstreept het belang van het terugbrengen van de rust in het proces, kijkend naar alle maatschappelijke en wettelijke uitdagingen waar eerstelijnszorgaanbieders voor staan. Wij blijven ons inzetten voor een krachtige en toekomstbestendige eerstelijnszorg met zo min mogelijk regeldruk. Hiervoor zal de ELC ook in de komende verkiezingscampagne aandacht vragen bij de verschillende partijen.

Brief CD eerstelijnszorg aan VWS

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *