CBG zeer verheugd over komst EMA naar Amsterdam

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) verwelkomt het Europees geneesmiddelenagentschap EMA in Amsterdam. Nederland heeft in zijn kandidatuur aangegeven dat het CBG de EMA gaat ondersteunen in al haar facetten bij de vestiging in Amsterdam. Hiermee blijft het CBG, in nauwe samenwerking met de EMA, werken aan de beschikbaarheid van goede en veilige geneesmiddelen in Nederland en Europa.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Hugo Hurts, directeur/secretaris CBG: “We zien het als een grote eer dat Nederland een meerderheid van stemmen heeft gekregen van de 27 Europese lidstaten en verwelkomen de EMA in Amsterdam. Het CBG is één van de Europese hoofdrolspelers in centrale geneesmiddelenbeoordeling en geneesmiddelenbewaking. We zien uit naar de voortzetting de samenwerkingsrelatie met de EMA in haar nieuwe thuishaven. Het CBG zal de komst van de EMA naar Amsterdam ondersteunen zodat, in het belang van de patiënt, de continuïteit en kwaliteit van de toelating en bewaking van medicijnen op hetzelfde hoge niveau blijft”.

Extra capaciteit

Sinds eind maart 2017 bereidt het CBG zich voor om de extra werkzaamheden die ontstaan door de Brexit deels over te nemen. Continuïteit van geneesmiddelenregulering in Europa staat hierbij voorop. Om die reden investeert de Nederlandse overheid de komende jaren € 2 miljoen in extra capaciteit voor het CBG. Als onderdeel van deze capaciteitsuitbreiding worden circa 25 nieuwe medewerkers aangetrokken. Ook investeert Nederland € 8 miljoen in de versterking van het Europese netwerk door het faciliteren van extra opleidingsmogelijkheden voor de andere nationale geneesmiddelenautoriteiten. Het CBG voert dit programma uit.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *