Category Archives: SFK

Geneesmiddelengebruik baby’s stijgt 3,2%

Vanaf 2008 neemt het geneesmiddelengebruik door kinderen van 0 en 1 jaar weer toe. Dit is in lijn met de groei van het aantal geboorten vanaf die periode. In 2009 leverden openbare apotheken 990.000 keer een geneesmiddel aan de allerkleinsten, hoofdzakelijk bij infecties, huidaandoeningen en luchtwegproblemen.

Cardiovasculaire risico’s in de apotheek

Bijna één op de vier patiënten in de apotheken werd in 2009 behandeld voor een cardiovasculair risico. Het aandeel van deze groep in de totale patiëntenpopulatie verschilt echter sterk van apotheek tot apotheek.

Zorg bij astma/COPD is aan te tonen

Met het nieuwe KNMP–programma Zorgondersteuning Astma/ COPD heeft de apotheker een instrument om de zorg voor deze groep patiënten gestructureerd aan te pakken en aantoonbaar te maken binnen de zorgketen of aan zorgverzekeraars.

Meer eerste uitgiften in poliklinische apotheek

Eind 2009 telde Nederland bijna 50 poliklinische apotheken. Ze hebben een verstrekkingenpatroon dat afwijkt van de reguliere apotheek. Door relatief meer eerste uitgiften ligt hun gemiddelde tarief ruim 50% hoger dan in reguliere apotheken.

Grote verschuivingen in generiek

Het aandeel generieke voorschriften nam in 2009 toe tot 57%. Vooral door het preferentiebeleid traden aanzienlijke verschuivingen op in de marktaandelen van de diverse leveranciers van generieke producten. Het prijspeil van generieke geneesmiddelen daalde met 22%.

Ziektebeelden vastgelegd: Astma/COPD op 1

Astma/COPD is het meest bij patiënten vastgelegde ziektebeeld in de apotheekinformatiesystemen, namelijk bij 12,6% van de patiënten. De systematiek van ziektebeeldtoekenning aan patiënten wordt ook voor verkeersveiligheidsdoeleinden ingezet.

Top 10 niet meer slaapverwekkend

Metoprolol is al jaren het meest voorgeschreven geneesmiddel binnen het wettelijk verzekerd pakket. Als gevolg van de introductie van vergoedingsvoorwaarden voor slaap– en kalmeringsmiddelen zijn oxazepam en temazepam uit de top 10 verdwenen.

Antibioticagebruik groeit gestaag

Het gebruik van antibiotica in Nederland vertoont sinds 2005 een opwaartse lijn. Grootste stijger in het afgelopen jaar is nitrofurantoïne tegen urineweginfecties. Het gebruik van moxifloxacine is met 45% afgenomen nadat begin 2008 veiligheidsrisico’s zijn geconstateerd.

Poliklinische apotheken in de lift

In 2009 sloten in Nederland 29 apotheekvestigingen voorgoed hun deuren. Met name door de opkomst van poliklinische apotheken en dienstapotheken is het aantal openbare apotheken toch gestegen, en wel naar 1976.

Kosten antidepressiva gehalveerd

Nederlandse apothekers verstrekten in 2009 voor € 43 miljoen aan antidepressiva. Dat is bijna de helft van de kosten voor die groep in 2008, die € 85 miljoen bedroegen. Het aantal verstrekte dagdoseringen bleef in 2009 nagenoeg gelijk.