Category Archives: Praktijkvoering

UPPER onderzoekt apothekersperspectief op rol apotheker in het voorschrijfproces

UPPER, onderdeel van de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar het perspectief van apothekers op hun mogelijke rol in het voorschrijfproces. Dit onderzoek, dat middels een enquête plaatsvindt, is een initiatief van onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) in samenwerking met het Nivel, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en het UMC Utrecht. UPPER-onderzoek Het UPPER-onderzoek is onderdeel… Read More »

SiRM-rapport ondersteunt apothekers en zorgverzekeraars in contracteerproces

Het SiRM-rapport ‘Een markt in beweging, ontwikkelingen openbaar apotheken 2013-2023’ ondersteunt apothekers en zorgverzekeraars in het contracteerproces. De KNMP heeft SiRM gevraagd om op basis van openbare data onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de marktomstandigheden voor openbaar apotheken, waarmee invulling wordt gegeven aan de Handvatten Contractering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het onderzoeksrapport kan de onderhandelingen tussen apotheken en… Read More »

Bekostiging onderdeel van gesprekken over optimaliseren farmaceutische zorg

Het bekostigingsvraagstuk zal deel moeten worden van de uiteindelijke afspraken over het optimaliseren van de farmaceutische zorg. Dat schrijft demissionair minister Kuipers (VWS) in een reactie op de initiatiefnota van Joba van den Berg (CDA). De bewindspersoon geeft aan dat dit blijkt uit de gesprekken die lopen in kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het Kamerlid vroeg de… Read More »

Zes winnaars KNMP Studentenprijs 2023

De KNMP Studentenprijs 2023 is toegekend aan Mirthe Oude Lansink (Groningen), Tineke Hulshof (Groningen), Nicole ter Laak (Leiden), Rozita Raeni (Leiden), Anouk van Kan (Utrecht) en Ronja van Berkum (Utrecht). Hoogleraren en docenten hebben de studenten voor deze prijs voorgedragen vanwege hun uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNMP Najaarscongres en… Read More »

Minister hoort ELC en drukt pauzeknop jaarverantwoording definitief in

Minister Helder (Langdurige Zorg) drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de uitkomsten van de uitvoeringstoets Wtza. In dezelfde brief toont zij zich gevoelig voor een verkenning naar de verhoging van de getalsgrens voor intern toezicht. Daarbij wordt gekeken naar wat passend en effectief is. Over waar deze grens precies… Read More »

Aanmelding KNMP Zorginnovatieprijs 2024 geopend

Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen en oplossingen die toepasbaar zijn voor andere apothekers maken kans op de KNMP Zorginnovatieprijs 2024. De apothekersorganisatie roept leden op om mee te dingen naar deze prijs. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 december 2023. KNMP Zorginnovatieprijs De KNMP Zorginnovatieprijs is een stimulans voor innovatieve apothekers om hun… Read More »

KNMP spreekt over duurzaamheid en Farmanco op FIP-congres in Brisbane

Vertegenwoordigers van de KNMP spraken op het FIP-congres over de rol van apothekers in de Green Deal die in Nederland is afgesloten en hoe apothekers met Farmanco oplossingen verzorgen richting patiënten. Tijdens het congres, dat van 24 tot en met 28 september plaatsvindt in Brisbane, is daarnaast de FIP Fellowship Award toegekend aan KNMP-lid Aukje Mantel-Teeuwisse. Green Deal… Read More »

Geaccrediteerde Ge-Bu-toetsen nu beschikbaar bij CME-Online

Stichting Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) heeft haar Ge-Bu-toetsen vrij beschikbaar gesteld op het leerplatform van CME-Online. CME-Online is aanbieder van geaccrediteerde nascholing voor onder andere huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en apothekers. De samenwerking is erop gericht om de onafhankelijke publicaties van de stichting zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Ge-Bu Ge-Bu stelt zich ten doel rationele farmacotherapie en rationeel… Read More »

Subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid personeel

Apothekers kunnen subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van hun personeel te verbeteren. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dit jaar 82,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten van bedrijven die zich richten op de juiste arbeidsomstandigheden, vitaliteit, bewustwording en eigen regie op de loopbaan. Het doel van zulke investeringen is het personeel zo lang mogelijk… Read More »