Cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat cao Apotheken

By | 12/04/2022

De leden van de ASKA, WZOA en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat cao Apotheken.

Cao afspraken

Cao-partijen hebben onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • De cao Apotheken heeft een looptijd van drie jaar en geldt tot 1 juli 2024.
  • De salaristabellen van de cao Apotheken 2019-2021 worden per 1 juli 2022 en per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 2,5 %.
  • In december 2022 ontvangen alle werknemers die onder de werkingssfeer van de cao Apotheken vallen ieder een eenmalige uitkering van € 300,- bruto.
  • Ook zijn arbeidsvoorwaarden gewijzigd op het gebied van verlof en gelden er nieuwe regelingen voor het werken buiten reguliere werktijden.

Op dit moment worden de gemaakte afspraken tussen de cao-partijen schriftelijk vastgelegd in een gemoderniseerde cao. Zodra dit is afgerond, wordt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de cao Apotheken algemeen verbindend te verklaren. Als dit het geval is, zal de cao Apotheken voor de gehele branche gelden. Zodra hierover meer bekend is,  volgt er nadere berichtgeving.

Onderhandelingsresultaat

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *