Aantal zorgverzekeraars hanteert uniforme algemene bepalingen bij contractering 2018

By | 29/06/2017

Een aantal zorgverzekeraars hanteert uniforme algemene bepalingen bij de contractering voor 2018. Dat is het resultaat van gesprekken tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de KNMP, in nauwe samenwerking met ASKA en contracteerpartijen. De bepalingen hebben betrekking op de gehanteerde definities, continuïteit van zorg, informatie en gegevensbeheer, controle en fraudebestrijding.

Van de 4 grote verzekeraars hebben VGZ, Zilveren Kruis en CZ ervoor gekozen deze geüniformeerde bepalingen al in de aan te bieden contracten voor 2018 op te nemen. Menzis heeft besloten geen gebruik te maken van de uniforme algemene voorwaarden. Deze verzekeraar hanteert eigen algemene voorwaarden.

Bij contracten gaven niet alleen apothekers maar ook andere eerstelijnszorgverleners aan dat er veel bepalingen zijn met vaak nagenoeg gelijke inhoud. Om contracten beknopter, beter leesbaar en beter vergelijkbaar te maken, is gekozen om bepalingen te uniformeren. Voor 2018 is een eerste set algemene bepalingen vastgesteld. Partijen beschouwen dit als een groeidocument, dat jaarlijks uitgebreid kan worden. Zo zijn partijen al in gesprek over een uniforme declaratieparagraaf. Met als doel om voor de contracteerronde 2019 een aangevulde set aan algemene en declaratiebepalingen op te nemen.

Bekijk de uniforme algemene bepalingen bij de contractering voor 2018 op minderlastenmeerzorg.nl.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *