700 hamerslagen

Vandaag is de 700e vergadering van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De eerste vergadering van Het College (toen nog ter beoordeling van verpakte geneesmiddelen) werd gehouden op 30 augustus 1963. Op de agenda stonden toen 3 geneesmiddelen: Dihydrostreptomycine, Emesafène en Marzine.

Tegenwoordig staan er per vergadering zo’n 10 geneesmiddelen (of geneesmiddelgroepen) op de agenda. Het gaat niet alleen om registratie-aanvragen; ook wijzigingen in het dossier van een geneesmiddel of gemelde bijwerkingen kunnen ter vergadering komen.

Een Collegevergadering duurt gemiddeld 4 uur. De langste vergadering in de geschiedenis van Het College was de 694e: deze duurde 6 uur en 3 minuten. Het woordelijke verslag van deze vergadering telde 98 pagina’s.

Wat doet Het College?
Het korte antwoord is dat het College beoordeelt of geneesmiddelen op de Nederlandse markt mogen komen en blijven. Anders gezegd: het College geeft toestemming aan farmaceutische bedrijven om geneesmiddelen in de handel te brengen die door artsen kunnen worden voorgeschreven of – via apothekers en drogisterijen – door patiënten gekocht.

Een andere belangrijke taak is geneesmiddelenbewaking. Geneesmiddelenbewaking is gericht op het zo snel en volledig mogelijk in kaart brengen en communiceren van de mogelijke risico’s van een geneesmiddel vanaf het moment dat dit in de praktijk wordt ingezet. Het CBG geeft zowel wat betreft methode-ontwikkeling als praktische uitvoering grote prioriteit aan geneesmiddelenbewaking.

Samenstelling College
Het College bestaat uit een voorzitter en zestien Collegeleden; dit zijn medisch-specialisten, ziekenhuisapothekers, hoogleraren en andere deskundigen die de functie van Collegelid naast hun hoofdfunctie vervullen. Voorzitter en leden worden benoemd door de Minister van VWS. Er zijn 8 secretarissen.

Ontstaan
Tot 1963 kon iedere fabrikant elk willekeurig geneesmiddel op de markt brengen. In 1963 is een toelatingsbeleid ingevoerd, mede naar aanleiding van een Thalidomide (Softenon) affaire. Softenon, een onschuldig geacht slaapmiddel dat ook werd aangeprezen tegen ochtendmisselijkheid tijdens zwangerschap, bleek ernstige schade te kunnen toebrengen aan het ongeboren kind. De ontwikkeling van wetgeving kwam door het Softenon drama in een stroomversnelling en resulteerde o.a. in de oprichting van het CBG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *