Apotheek.nl opent platform voor patiënten

De website www.apotheek.nl toont nu ook ervaringen van patiënten met hun medicijngebruik. Apothekers laten hiermee op hun overkoepelende website zien dat zorg een noodzakelijk tweerichtingsverkeer is. Een apotheker van mijnmedicijn.nl beheert en controleert de patiëntervaringen.

Site van alle apotheken
De apotheker weet alles van medicijnen. Daardoor weten klanten en patiënten zeker dat ze altijd de juiste medicijnen krijgen. De apotheker controleert de voorgeschreven medicatie, de dosering en de mogelijke wisselwerking met andere medicijnen die een patiënt al gebruikt. Zo bewaakt de apotheker dus de veiligheid van het medicijngebruik van zijn of haar klanten. Daarnaast geeft de apotheker verdere adviezen en uitleg, bijvoorbeeld over het combineren van medicijnen of het voorkomen van bijwerkingen. Uiteraard wordt ook internet ingezet voor een goede en betrouwbare zorg, via de sites van de apotheken zelf en op www.apotheek.nl, de site van alle apotheken in Nederland. Naast onder andere informatie over meer dan 900 medicijnen, diverse thema’s, klachten en ziekten en de mogelijkheid vragen te stellen aan de webapotheker, kan iedereen nu gebruikerservaringen op deze website lezen.

Mijnmedicijn.nl
Apotheek.nl gebruikt www.mijnmedicijn.nl als informatiebron. Sinds medio 2008 is mijnmedicijn.nl de site waar mensen gebruikerservaringen kunnen achterlaten en -nog belangrijker- de ervaringen van anderen kunnen bekijken. Het blijkt dat er een sterke behoefte is aan het delen van ervaringen, mits dit op een betrouwbare en onafhankelijke wijze wordt aangeboden. Voor veel mensen is het prettig om te weten dat ze niet alleen zijn in hun ervaringen. Met die wetenschap kunnen zij hun apotheker om advies vragen hoe nog doelmatiger met de medicijnen om te gaan.

Geruststellend
Voor patiënten is het vaak geruststellend om bijvoorbeeld over een vergelijkbare ervaring met bepaalde bijwerkingen te lezen, en niet alleen wat hierover in de bijsluiter staat. Zo staat bij sommige antidepressiva (SSRI’s) duidelijk in de bijsluiter dat in het begin van het gebruik depressieve- en angstsymptomen toe kunnen nemen totdat het werkelijke effect na drie tot vijf weken intreedt. Voor een patiënt met depressieve gevoelens is dat erg moeilijke informatie. Door nu van anderen te lezen dat zij zich ook door die periode heen moesten slepen, maar uiteindelijk wel echt baat bij het medicijn hebben, is de neiging om te vroeg met het medicijn te stoppen minder. De informatie van andere gebruikers is in dit geval tevens een bevestiging van wat de huisarts en apotheker vertellen als iemand een dergelijk medicijn voor het eerst gaat gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *