Zorgkoepels in gezamenlijke brief: miljarden nodig voor verduurzaming zorgsector

By | 09/03/2023

De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van apothekers, gehandicaptenzorg, ggz-instellingen, organisaties voor langdurige zorg, umc’s en ziekenhuizen. Zorgpartijen, waaronder de KNMP, roepen de politiek op deze middelen vrij te maken in de rijksbegroting. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen ontvangen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

De KNMP ondertekende eind vorig jaar, samen met andere branche- en koepelorganisaties in de zorg en de rijksoverheid, de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Het doel van dit akkoord is om 55 procent minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050 te realiseren. Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen, maar ook de milieubelasting van geneesmiddelen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7 procent bij aan de totale CO2-uitstoot. Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te halen, is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele kosten van 350 tot 700 miljoen euro per jaar. 

Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in een brief aan de Tweede Kamer. Zij vragen aan politiek Den Haag om bij de behandeling van de Voorjaarsnota geld vrij te maken. Deze week kunnen Tweede Kamerleden deze oproep ook bespreken. Op donderdag 9 maart debatteert de Kamer over verduurzaming in de zorg. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *