Zes winnaars KNMP Studentenprijs 2023

By | 12/10/2023

De KNMP Studentenprijs 2023 is toegekend aan Mirthe Oude Lansink (Groningen), Tineke Hulshof (Groningen), Nicole ter Laak (Leiden), Rozita Raeni (Leiden), Anouk van Kan (Utrecht) en Ronja van Berkum (Utrecht). Hoogleraren en docenten hebben de studenten voor deze prijs voorgedragen vanwege hun uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNMP Najaarscongres en omvat een geldbedrag van 1.000 euro.

Mirthe Oude Lansink (Groningen) 

Het onderzoeksproject van Mirthe richtte zich op het optimaliseren van de pijnbehandeling voor patiënten op de eerste hulp. Dit deed zij voor haar master farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Dit onderzoek bood mij de kans om meer te leren over de klinische setting. Op de spoedeisende hulp heb ik een uniek kijkje in de praktijk gekregen,” zegt Mirthe. “Bij deze studie heeft Mirthe een heel belangrijke bijdrage geleverd. Een grote prestatie voor een masterstudent farmacie. Door het behalen van bovengemiddelde studieresultaten over de hele opleiding springt zij erbovenuit,” aldus prof. dr. Katja Taxis van de masteropleiding Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen. 

Tineke Hulshof (Groningen) 

Tineke heeft voor de master farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoeksproject uitgevoerd over gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen. “Wat mij aansprak aan het onderzoek was het on-site uitvoeren ervan,” vertelt Tineke. “Ik mocht in de praktijk bij Lentis aan de slag en werken met patiënten.” Prof. dr. Katja Taxis: “Tineke heeft de kwalitatieve studie op uitstekende wijze wetenschappelijk uitgevoerd, terwijl deze methode helemaal nieuw voor haar was. De resultaten hebben betekenis voor de praktijk en de wetenschap en kunnen ook in het onderwijs ingezet worden. Ook Tineke liet door de hele masterstudie bovengemiddelde studieresultaten zien in de theoretische en de praktische vakken.” 

Nicole ter Laak (Leiden) 

Voor haar master Bio-Pharmaceutical Sciences aan de Universiteit Leiden onderzocht Nicole wat de verschillen zijn in de farmacokinetiek van gentamicine tussen SGA-neonaten en Appropriate for Gestational Age (AGA) neonaten. “Ik vind het ontzettend mooi dat wij hebben kunnen vinden waar dit verschil zit (voor gentamicine) en dat onze bevindingen in de praktijk kunnen worden toegepast,” vertelt Nicole. “Nicole heeft het project een ontzettende slinger gegeven, waar het vervolgonderzoek van kan profiteren,” aldus dr. Anne van Rongen van de master Bio-Pharmaceutical Sciences, Universiteit Leiden. “Daarnaast was Nicole zeer goed in de interpretatie van de resultaten. Zij kwam ook met eigen ideeën voor de discussiemeeting.” 

Rozita Raeni (Leiden) 

Rozita heeft tijdens haar master Farmacie onderzoek gedaan naar experience-based leren binnen het Onderwijs Expertise Centrum van het LUMC. “Ik heb altijd al voor ogen gehad dat ik later naast mijn baan als (ziekenhuis)apotheker een rol zou willen spelen in het farmacie-onderwijs. Toen dit onderwerp een optie was voor mijn masteronderzoek wist ik meteen dat ik dit graag wilde doen,” vertelt Rozita. “Het brede onderzoeksterrein heeft Rozita zelfstandig en gestructureerd in kaart gebracht. Haar grote kritisch vermogen en sterke analytische blik, gecombineerd met haar uitmuntende wetenschappelijke schrijfvaardigheden, maken dat haar onderzoeksverslag zeer lezenswaardig is,” aldus dr. Mieke Mulder en prof. dr. Henk-Jan Guchelaar van de master farmacie, LUMC.  

Anouk van Kan (Utrecht) 

Het onderzoeksproject van Anouk in het St. Antonius Ziekenhuis richtte zich op genotypering van oncolytica. Dit deed zij voor haar master Farmacie aan de Universiteit Utrecht. “Het personaliseren van de behandeling met geneesmiddelen is een onderwerp dat mij enorm aanspreekt, omdat ik denk dat wij als apothekers hierin een grote meerwaarde kunnen bieden,” aldus Anouk. “Haar vriendelijke vastberaden karakter, nauwgezette werkethiek en professionele houding zijn kenmerkend voor Anouk,” zegt prof. dr. Robert Jan Kok van de masteropleiding Farmacie aan de Universiteit Utrecht. “In haar project gaf ze blijk van zelfstandigheid, een kritische blik en uitstekende communicatieve vaardigheden.” 

Ronja van Berkum (Utrecht) 

Ronja heeft voor haar master Drug Innovation aan de Universiteit Utrecht translationeel kankeronderzoek gedaan in het Prinses Máxima Centrum. Ook heeft Ronja analytisch chemisch onderzoek uitgevoerd bij de prestigieuze A*STAR laboratoria in Singapore. “Ik heb mijzelf tijdens deze stage opzettelijk uitgedaagd om nieuwe dingen te leren in een omgeving die zo ver mogelijk van de (werk)cultuur in Nederland af staat,” aldus Ronja. Prof. dr. Robert Jan Kok: “Alle onderzoeksbegeleiders zijn zeer positief over haar: zij is veel slimmer dan haar leeftijdsgenoten. Bijzonder is dat zij zowel excelleert bij praktisch werk in het laboratorium als bij de uitvoering van theoretische data-analyse. Zij heeft in teamverband nieuw bacheloronderwijs opgezet, en heeft bijgedragen aan invulling van honours onderwijs.” 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *