Website Farmacotherapeutisch Kompas vernieuwd

Zorginstituut Nederland heeft de website van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) vernieuwd. De geneesmiddeleninformatie is geactualiseerd en is sneller en beter te vinden. Daarmee ondersteunt de nieuwe FK-website het voorschrijven van geneesmiddelen nog beter. Zorginstituut Nederland maakt het FK voor (aspirant) artsen en verpleegkundigen die geneesmiddelen voorschrijven.

De vernieuwde website: www.farmacotherapeutischkompas.nl

Verbeteringen in inhoud en presentatie
De veranderingen van de FK-website sluiten aan op de eisen en wensen van de voorschrijvers. Inhoudelijk zijn onder meer de inleidingen over farmacotherapie op basis van de gangbare richtlijnen geactualiseerd en zijn er overzichten van geneesmiddelgroepen beschikbaar. Hierdoor ondersteunt de nieuwe website het voorschrijfproces van geneesmiddelen nog beter.

Ook de presentatie van de informatie op de FK-website is veranderd. Hierdoor kan de voorschrijver sneller het juiste geneesmiddel vinden. Het blijft mogelijk om alleen op een geneesmiddel te zoeken, maar de voorschrijver kan nu ook zoeken op een geneesmiddelgroep en een vaak voorkomende indicatie (aandoening). Daarnaast kan de voorschrijver eenvoudig schakelen tussen de teksten over geneesmiddelen, geneesmiddelgroepen en indicaties. Verder kunnen nu twee of meer willekeurige geneesmiddelteksten (of groepsteksten of indicatieteksten) naar keuze met elkaar worden vergeleken, bijvoorbeeld op bijwerkingen.

Vanaf 1982 onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en farmacotherapie
Het FK biedt al vanaf 1982 onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en de behandeling van aandoeningen met geneesmiddelen (farmacotherapie). Het doel van het FK is (aspirant) artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij gepast voorschrijven van geneesmiddelen. Dit houdt in dat geneesmiddelen waarvan de werking niet is aangetoond, niet moeten worden voorgeschreven, al zijn deze nog zo goedkoop. En dat dure geneesmiddelen waarvan de werking is aangetoond, moeten worden voorgeschreven als er geen ander middel beschikbaar is.

Continu verbeteren
Het FK is tot 2012 als boek gepubliceerd. Vanaf 2004 is het FK ook digitaal beschikbaar: eerst als website en enkele jaren later ook als app voor smartphones en tablets. Het Zorginstituut verbetert de website en de app continu. De vernieuwde website die op 6 maart 2017 online is gezet, is weer een belangrijke stap in dat verbeteringsproces.

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *