Waarschuwing tegen uitbreiding preferentiebeleid met biologische geneesmiddelen

Het preferentiebeleid uitbreiden tot zogeheten biologische geneesmiddelen kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en is daarom onverantwoord. Een dergelijk geneesmiddel kan niet probleemloos worden vervangen door een ander, omdat geen sprake is van dezelfde werkzame stof.

Met deze waarschuwing reageert Nefarma op plannen van zorgverzekeraar UVIT om het preferentiebeleid toe te passen op biosimilars, nagemaakte biologische geneesmiddelen. De verzekeraar ziet ze als generieke middelen. Daarvan is echter geen sprake. Kopiën van ‘gewone’ (chemisch gemaakte) geneesmiddelen hebben dezelfde werkzame stof, worden op dezelfde wijze gemaakt en zijn daarom in veel opzichten vergelijkbaar met het originele middel.
Bij biotechnologische medicijnen is dat niet zo. Het productieproces is wezenlijk anders en gebaseerd op kweken van bijvoorbeeld bacteriën of gisten. Niet zozeer de werkzame stof als wel de gehele productiewijze bepalen de werking van het geneesmiddel. Producten zijn niet onderling uitwisselbaar. Bij gewone geneesmiddelen mogen generieke fabrikanten voor de werking, bijwerkingen en risico’s verwijzen naar de studies die zijn gedaan met het originele middel. Voor biosimilars eisen de registratieautoriteiten eigen studies, omdat een één-op-één vertaling van de studies van het originele geneesmiddel niet mogelijk is.

Het preferentiebeleid gaat uit van gelijkheid van middelen. De fabrikant die het goedkoopst aanbiedt, mag ook leveren. Dit model toepassen op biologische middelen betekent in de praktijk dat patiënten geregeld van geneesmiddel veranderen. Omdat biologische geneesmiddelen onderling niet identiek, maar hoogstens soortgelijk zijn, heeft het meermaals veranderen van geneesmiddel onvoorspelbare gevolgen voor werking en bijwerking. Daarnaast zullen patiënten door het constant wisselen van biologische geneesmiddelen erg moeten wennen aan de verschillende toedieningssystemen. Dit leidt tot verwarring en onzekerheid bij de patiënt en geeft vergroot het risico op doseringsfouten.

Nefarma vraagt UVIT om het beleid ten aanzien van de vervanging van biologische middelen aan te passen en het preferentiebeleid op dit vlak niet uit te breiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *